การเขียนหนังสือราชการ

ด้วยเมื่อช่วงเดือนมิถุนายน 2562 ได้มีโอกาสลงทะเบียนเรียนออนไลน์ สำนักงาน ก.พ. เรื่อง  เสริมทักษะการเขียนหนังสือราชการ และได้อ่านหนังสือชื่อ หลักการเขียนหนังสือราชการ เพิ่มเติม แล้วทำให้ได้รับความรู้เกี่ยวกับการเขียนหนังสือราชการที่ถูกต้องมากยิ่งขึ้น และขอนำความรู้ที่ได้รับมาทบทวนและแบ่งปันกันต่อนะค่ะ

หลักการเขียนหนังสือติดต่อราชการที่ดี มีหลักการปฏิบัติดังนี้

1.เขียนให้ถูกต้อง โดยเขียนให้ถูกแบบ ถูกเนื้อหา ถูกหลักภาษา และถูกความนิยม

2.เขียนให้ชัดเจน โดยชัดเจนในเนื้อหา ชัดเจนในจุดประสงค์ และกระจ่างในวรรคตอน

3.เขียนให้รัดกุม โดยเขียนให้มีความหมายแน่นอน ดิ้นไม่ได้ ไม่มีช่องโหว่ให้โต้แย้ง

Read More

วารสารอิเล็กทรอนิกส์

วารสารที่หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ไม่ได้บอกรับตัวเล่มในปี พ.ศ. 2563

มีจำนวน 2 รายชื่อ เนื่องจากจะทำการเผยแพร่ในรูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Journal)

และสามารถอ่านออนไลน์ได้ ดังนี้

1. จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์ หอสมุดฯ มีตัวเล่มฉบับแรก ปีที่ 2 ฉบับที่ 8 มี.ค. 2523 และฉบับปัจจุบัน ปีที่ 40 ฉบับที่ 161 ก.ค.-ก.ย. 2562 เป็นวารสารทางด้านการบริหารธุรกิจที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำเนินการผลิตมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลากว่า 30 ปี

Read More

กิจกรรมเด็ก 1

ในช่วงเวลา 10 กว่าปีที่ผ่านมาหอสมุดฯได้จัดกิจกรรมสำหรับเด็กๆมาอย่างต่อเนื่องโดยการริเริ่มจากหัวหน้าหอสมุดคนปัจจุบันให้การสนับสนุน เริ่มจากกิจกรรมเข้าค่ายหอสมุดฯ ต่อมาภายหลังชื่อว่า “ค่ายห้องสมุดสุดหรรษา”  และกิจกรรมเด็กอื่นๆอีกมากมาย  เช่น กิจกรรมค่ายห้องสมุดเพื่อชุมชน (กิจกรรมตามโรงเรียนต่างๆ) กิจกรรมเปิดบูธที่งานองค์พระปฐมเจดีย์  กิจกรรมวันเด็ก และกิจกรรรมโลกของหนู  เริ่มจัดกิจกรรมตั้งแต่ปี 2548-2552 กิจกรรมโลกของหนูใช้สถานที่ห้องหนังสือเด็กชั้น 3 (ต่อมาตั้งชื่อว่า โลกห้องของหนู) อาคารหอสมุดฯ กิจกรรมมีทุกวันศุกร์ เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป จุดประสงค์เพื่อ 1) ให้เด็กๆได้รับความรู้หรือประวัติความเป็นมาของเรื่องนั้นๆ  2) ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เช่น การอ่านหนังสือ  วาดรูประบายสี  3)ฝึกปฎิบัติ   4) ได้ทำกิจกรรมร่วมกันสร้างความคุ้นเคยและสามัคคี

Read More

ใช่ว่าจะง่าย

ในเดือนตุลาคม 2562 ซึ่งเป็นเดือนแรกของปีงบประมาณ 2563 หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์มีงานที่ถือว่าเป็นงานยากเข้ามาถึง 2 งาน ได้แก่ งานที่ 1 งานจ้างซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง และงานที่ 2 งานตัดแต่งต้นไม้ใหญ่รอบอาคารหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ที่ว่ายากนั้นคือ “การหาผู้รับจ้าง” ซึ่งอาจถือได้ว่าต้องเป็นผู้รับจ้างที่มีฝีมือขั้นเทพก็ว่าได้

Read More

เรื่องเล่าดีๆ จากพี่สู่น้อง

บล๊อคนี้มีเรื่องเล่าและเรื่องราวดีๆ มาเล่าสู่กันฟัง เมื่อประมาณเดือนสิงหาคม ผู้เขียนซึ่งทำงานเป็นบรรณารักษ์ ของหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ได้รับการติดต่อจากท่านอาจารย์จุไรรัตน์ ลักษณะศิริ (คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร) ว่า มีศิษย์เก่าท่านหนึ่งคือ คุณพรรณพิมล คชะสุต หรือพี่ต้อยติ่ง ของน้องๆ ชาวอักษรฯ ศิลปากร ประสงค์จะบริจาคหนังสือนวนิยายของคุณ กฤษณา อโศกสินให้กับหอสมุดฯ (ในที่นี่ขอเรียกคุณพรรณพิมล คชะสุต ว่า “พี่ต้อยติ่ง”นะคะ เนื่องจากตัวผู้เขียนเองก็เป็นศิษย์เก่าอักษรฯ ศิลปากร รุ่นที่ 20 และถือได้ว่าเป็นศิษย์รุ่นน้องด้วยก็ได้) ซึ่งหนังสือดังกล่าวเป็นหนังสือที่มีคุณค่าที่พี่ต้อยติ่ง ได้เก็บสะสมมานานนับหลายสิบปีและเก็บรักษาเป็นอย่างดี โดยคุณกฤษณา อโศกสิน ที่ได้มอบให้ด้วยความรักและผูกพันกันมานานกับพี่ต้อยติ่งพร้อมกับลายเซ็นต์ เป็นจำนวน 88 เล่ม เนื่องจากพี่ต้อยติ่งเห็นว่า ตัวพี่ต้อยติ่งเป็นศิษย์เก่าและเป็นศิษย์รุ่นแรกของคณะอักษรฯ ศิลปากร จึงได้เลือกที่จะบริจาคให้กับหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์  ซึ่งเป็นหอสมุดฯ ที่ตั้งอยู่ในวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ที่เดียวกับคณะอักษรศาสตร์ จุดประสงค์ของพี่ต้อยติ่ง ก็เพื่อให้ศิษย์รุ่นน้องได้อ่านกัน

Read More

เทศกาลชวนฝัน อ่านหนังสือกัน @SUS Library 24 hour

วันนี้ ตรงกับวันอังคาร ที่ 5 พฤศจิกายน 2562  ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงาน หัวหน้าเวร 24   ชั่วโมง โดยมีเพื่อนร่วมงาน คือ พี่วาสนา และนายพิชิต

Read More

เทศกาลทำบุญทอดกฐิน @ วัดโนนพิมาน

ช่วงนี้เป็นเทศกาลทอดกฐิน ซึ่งเป็นกาลทาน  ทุกวัด เวลาไปวัดฟังธรรม  พระท่านจะเทศน์เรื่องการทอดกฐิน ข้าพเจ้าก็ได้เป็นสะพานบุญให้เพื่อน ๆ สาธุชนคนใจบุญได้มีโอกาสทำบุญตามสมควร (ไม่จำกัดจำนวนเงิน)  ปกติก็ทำทุกปี  มีเพื่อนมาบอกบุญ  เหตุเนื่องมาจากว่า ปู่ของเพื่อน   ซึ่งเป็นอดีตเจ้าอาวาส วัดโนนพิมาน (หลวงปู่บัว ถาวโร) แจ้งลูกหลานให้สร้างพระอุโบสถขณะยังมีชีวิตอยู่  เนื่องจากหมู่บ้าน ยังไม่มีพระอุโบสถ  และอำเภอคง  ก็อยู่ไกลจากกรุงเทพฯ มาก เนื่องจาก เป็นอำเภอสุดท้ายของจังหวัดนครราชสีมา ลูกหลานทำตามความประสงค์  ของผู้วายขนม์ เริ่มตั้งแต่ กำหนดการวางศิลาฤกษ์ จนถึงปัจจุบัน   เพื่อร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐิน เพื่อสมทบทุนในการก่อสร้างพระอุโบสถ ที่วัดโนนพิมาน ตเมืองคง อ.คง จ.นครราชสีมา ทางวัดได้มีการทอดกฐิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำปัจจัยไปก่อสร้างพระอุโบสถ ซึ่งกำลังอยู่ในระหว่างการดำเนินการ

Read More