Tag: การทำงาน

ทั้งชำรุดและหาย

หนังสือหาย ชำรุด เปียกปอน คราบเปื้อน ฉีกขาด จากการยืม จะมีการคิดค่าเสียหายตัวเล่มของหนังสือแตกต่างกันไป พิจารณาโดยงานบริการยืม-คืน หรือหัวหน้างาน และกรอกลงแบบฟอร์ม ซึ่งมีการรวบรวมส่งให้เดือนละครั้ง

งานจัดหาฯ ทำหน้าที่ในการดำเนินการตัวเล่ม record เมื่องานบริการพิจารณาตัดสินตัวเล่มตามขั้นตอนที่ได้ระบุแต่ละเคสลงแบบฟอร์ม ส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาข้อสงสัย แต่หากเกิดข้อสงสัยได้มีการแลกเปลี่ยนสอบถามเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานโดยตรง

กรณีหนังสือหาย/ชำรุด มี 2 แบบ คือ การชดใช้เป็นตัวเล่มและชดใช้เป็นเงิน กรณีที่ชดใช้เป็นตัวเล่ม เมื่องานจัดหาได้รับเล่มแล้วจะต้องตรวจสอบชื่อเรื่อง เลขหมู่ บาร์โคดให้ตรงกับตัวเล่มที่แจ้ง จากนั้น note ข้อมูลว่าเล่มนี้เกิดปัญหาอะไร แจ้งและงานจัดหาดำเนินการเมื่อวันที่เท่าไหร่ หรือกรณที่เล่มปีพิมพ์ต่างกับตัวเล่มที่ชำรุด/หาย ตัวเล่มที่ซื้อชดใช้จะต้องปีเดียวกันหรือใหม่กว่าเท่านั้น โดยต้องดำเนินการขึ้นระเบียนใหม่โดยแจงเหตุผลที่ขึ้น หากหนังสือเล่มนั้นหาไม่ได้จริง ๆ หรือมีการชำรุดบางจุด จะมีเคสที่ต้องถ่ายเอกสารชดใช้

Read More

เครื่องมือที่ใช้กับวันละเล่ม

เมื่อวันละเล่มเข้าสู่ปีที่ 2 หัวหน้าหอฯ ให้แจงกระบวนการทำวันะเล่ม และเห็นถึงกระบวนการทำบางช่วงใช้เวลาค่อนข้างเยอะ ซึ่งเดิมวันละเล่มมีผู้รับผิดชอบสองคน คนทำ content กับ คนทำภาพ ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลง โดยแบ่งหน้าที่ คน quote ข้อความ เพื่อนำความข้อความที่น่าสนใจมาประชาสัมพันธ์ คนลงรายละเอียดตัวเล่ม และบรรณานุกรม เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับผู้ใช้บริการที่สนใจมาหยิบยืมตัวเล่มไปอ่าน หรือหอบกลับยิ่งชื่นใจ รวมถึงแหล่งข้อมูลอ้างถึงที่ถูกต้อง คนทำภาพ เพื่อผู้ใช้บริการเข้าถึง หรือสนใจเนื้อหาจากภาพปกหนังสือ และคนตรวจสอบการลงข้อมูล การพิมพ์ และคอนเฟิร์มคนทำภาพอีกครั้ง

Read More

ทำดรรชนีวารสาร

การลงรายการดรรชนีวารสาร เป็นหนึ่งภารกิจการปฏิบัติงานของบรรณารักษ์ cataloger การปฏิบัติลงรายการนั้นไม่ยาก (ง่ายกว่าหนังสือเยอะ) ^_^ ขั้นตอนการทำ หลักการแบบเดียวกับหนังสือ เพียงดรรชนีวารสารไม่ต้องให้หมวดหมู่ ทำให้สะดวกรวดเร็วต่อการคิดวิเคราะห์มากขึ้น ในส่วนที่มีความแตกต่างกับการลงรายการหนังสือ คือ ดรรชนีวารสาร ใช้ tag773 ลงรายการข้อมูลตัวเล่มวารสาร ได้แก่ ชื่อวารสาร ปีที่ ฉบับที่ วัน เดือน ปี เลขหน้า ภาพประกอบ ตาราง แผนที่ แผนภูมิ

Read More

วันละเล่มByพี่พร้อม

วันละเล่มByพี่พร้อม เป็นการแนะนำหนังสือใหม่ของหอสมุดฯ โดยการนำข้อความที่น่าสนใจของหนังสือ มาแนะนำ โดยการประชาสัมพันธ์ผ่านทางโซเชียล ซึ่งวันละเล่มByพี่พร้อม เริ่มทำการประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 เดิมทีหนังสือที่นำมาแนะนำจะเป็นหนังสือภาษาไทย แต่ปัจจุบันได้เพิ่มการแนะนำหนังสือภาษาอังกฤษ ได้เริ่มประชาสัมพันธ์ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ผู้แนะนำหนังสือภาษาอังกฤษ น้องป๊อป บรรณารักษ์ใหม่ของหอสมุดฯ ส่วนเรามีหน้าที่แนะนำหนังสือภาษาไทยและรวบรวมเนื้อหา จัดวันเพื่อประชาสัมพันธ์ระหว่างหนังสือภาษาไทย และภาษาอังกฤษ อีกทั้งตรวจสอบความถูกต้องของข้อความ การเขียนบรรณานุกรม รวมถึงได้คำแนะนำจากหัวหน้าหอสมุดฯ อยากให้เพิ่มเติมบรรณานุกรม และคำอธิบายเนื้อหาเพื่อช่วยในการตัดสินใจแก่ผู้ใช้บริการ

Read More

กว่าจะมาเป็นซีรีส์ “ทับแก้วมีอะไร”

ก่อนที่จะมีซีรีส์ “ทับแก้วมีอะไร” หัวหน้าได้เรียกประชุมเพื่อพูดคุยเรื่องการปฐมนิเทศนักศึกษา โดยอยากทำคอนเทนต์แนะนำคณะต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย ว่ามีอะไรน่าสนใจ เช่น สถานที่ จุดรวมพลของแต่ละคณะ คอนเทนต์ไม่ต้องมาก เน้นชิวไม่เป็นทางการ ภายในทีมจะมีทั้งหมด 5 คน ช่างภาพ 2 คน น้องจริณญา และพี่อนิรุจ เขียนคอนเทนต์ 3 คน พี่สมปอง (หัวหน้าหอสมุดฯ) ผู้เกลาภาษาให้สละสลวยขึ้น พี่กาญจนา และผู้เขียน หลังจากประชุมเสร็จ

Read More

ก็ต้องลงมือสินะ

ช่องทางการประชาสัมพันธ์ของหอสมุดเรา นอกจากจะมีข่าวสารแล้ว ยังมีการเขียนเรื่องราวต่าง ๆ ที่คิดว่าเป็นประโยชน์ การเขียนของพวกเรายังคงเขียนแบบชั้น ๆ ที่คัดลอกหรือเรียบเรียงจากหนังสือ วารสาร และอื่น ๆ แล้วอ้างอิง ซึ่งปัจจุบันการเขียนแบบนี้เรียกกันว่า “ขนมชั้น”  โดยร้อยทั้งร้อยหากนำไปตรวจสอบ ก็คือ ซ้ำทั้งร้อย ซึ่งยอมรับไม่ได้ ต้องนำกลับมาพินิจพิเคราะห์แล้วเรียบเรียงขึ้นใหม่จนเนียน ซึ่งดิฉันเรียกว่า เขียนแบบขนมเปียกปูน จนระบบที่เข้าตรวจสอบไม่สามารถแยกได้ อย่างไรก็ตามยังมีงานวิจัยบางอย่างที่ต้องเขียน ต้องอ้างอิงข้อความออกมา ที่เห็นบ่อย ๆ  ในสาขาประวัติศาสตร์ หรือ ภาษาไทย เป็นต้น และนี่คือความยากของการเขียนผลงานวิชาการ

Read More

ชีวิตคือการทดลอง

พี่เป็นคนชอบทดลองอะไรใหม่ ๆ ในการทำงาน เพราะมีความรู้สนุก เพราะจะทำให้เลือดสูบฉีดมีพลัง ถูก ผิด ดี ไม่ดี ไปต่อ หรือแป้ก หยุดนิ่ง ก็เกิดจากการเรียนรู้ด้วยตนเองและสามารถสื่อสารประสบการณ์ให้ใคร ๆ แบบไม่ต้องมีเทียนไว้นั่ง
 ปีที่แล้วทดลอง blockdit แต่วางไว้ก่อนเพราะคิดว่าไม่ต่างกับ facebook ก็เลยเฉย ๆไม่ค่อย “อิน” เท่าไร วางไว้เป็นการบ้าน ถึวเลาเมื่อไรค่อยนำไปขัดสีฉวีผ่อง ส่วนตอนนี้กำลังหลงใหลกับคลับเฮ้าส์ ซึ่งมีผู้กล้ามาร่วมวงอีกสองคนและคนอื่น ๆ กำลังตามมา เพราะข้อจำกัดเรื่องอุปกรณ์ที่อนุญาตให้ใช้ “ไอ” แต่เราไม่ให้เรื่องนี้เป็นข้อจำกัด เพราะเรามองว่าคือช่องทาง และน้องจาเขียนเล่าไว้แล้วที่นี่
ทั้งสองช่องทางจะผูกพันกับความเป็นส่วนตัว ซึ่งพี่ไม่ค่อยจะถูกจริตกับการไปใช้งานจริง แต่ช่วงการทดลองก็นะ ยอม!!!
Read More

“พี่พร้อม” มาจากไหน?

“พี่พร้อม” ปรากฏในสื่อออนไลน์เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 

“พี่พร้อม” เกิดในสถานการณ์ที่วุ่นวาย ฉุกละหุก บีบคั้น พี่นึกถึงฉากที่แม่ที่กำลังคลอดลูกในสมับโบราณที่กำลังกรีดร้อง คนในบ้านต่างตื่นเต้น วิ่งไปต้มน้ำร้อน หมอตำแยก็ลุ้น เสียงโอดโอย เสียงฝีเท้าวิ่ง เสียงผู้คน อะไรแบบนั้น เป็นสิ่งที่นึกถึงบรรยากาศการทำงานช่วงดังกล่าว 

Read More

Review ประสบการณ์ ความรู้สึก ของการทำงานแบบ Work from Home ครั้งแรกในชีวิต

จากคนที่ไม่เคยมีประสบการณ์ในการทำงานแบบ Work from Home มาก่อน เราต้องปรับตัวรับมือกับอะไรบ้าง เราจะมา Review ประสบการณ์ ความรู้สึก ของการทำงานแบบ Work from Home จำนวน 12 วันทำการ  (26 มีนาคม – 10 เมษายน 2563)

Read More

ตรวจประกันคุณภาพ 30 สิงหาคม 2562

ดิฉันเรื่องการตรวจประกันคุณภาพหลังสุดคือเมื่อปี 2559 ไว้ที่ http://libsis.lib.su.ac.th/snclibblog/?p=55886 การเขียนครั้งนั้นเพื่อบอกเล่าเรื่องราวของเหตุการณ์ที่ไปพูดในสไลด์เรื่อง WE ในวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559 หลังจากนั้นก็ไม่ได้เขียนเรื่องราวแบบนี้อีกเลย จึงถามตัวเองว่าทำไม เหตุผลหลักๆก็คงเหมือนกับหลายๆคนที่บอกว่าไม่รู้จะเขียนอะไร ไม่มีมุมที่อยากนำเสนอ ภาษาโจรก็น่าจะจนมุม หยุดตัวเองไว้แค่นั้น  :mrgreen:  พวกเราชาวหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์อยู่กับคำว่า ประกันคุณภาพมานาน เป็นที่แรกๆ ของหน่วยงานสนับสนุนที่ใช้เป็นหน่วยงานนำร่อง เป็นระยะเวลาที่นานมาก จากที่รู้เรื่องในวันก่อน หากวันนี้ก็ยังต้องเรียนรู้ต่อไปจนกว่าจะหลุดจากองค์กร บอกตัวเองว่า สู้สู้

เรื่องที่พิเศษของปีนี้คือระบบประกันที่ใช้อยู่ในปีหน้าจะเปลี่ยนแปลงจากเดิมไปสู่ระบบที่เรียกว่า EdPex ซึ่งน้อง พนิดาเขียนไว้ให้อ่านที่ http://libsis.lib.su.ac.th/snclibblog/?p=69220 เนื่องจากวันดังกล่าวดิฉันไม่ได้อยู่ฟังวิทยากรจึงต้องอาศัยตามอ่านจากที่น้องๆ ที่เข้าฟังสรุปมา กระบวนการจดบันทึกของมนุษย์ดีเสมอ ใครจะเชื่อว่าการเขียนบนผนังถ้ำในอดีตและวิวัฒนาการให้อยู่ในออนไลน์เช่นปัจจุบัน

Read More