Category: การพัฒนาตนเอง/บุคลากร

พี่ไม่หลับ ไม่นอน

ยามใดที่พี่หลับ พี่ก็จะหลับสนิท เท่ากับไม่หลับไม่นอน สมัยก่อนหากเกิดอาการแบบนี้จะอ่านหนังสือ ซึ่งพี่เรียกว่า ยายนอนหลับ อ่านไปสองสามหน้าก็ไปเฝ้าพระอินทร์ พออายุมากขึ้น  กลับขี้เกียจไปเฝ้าพระอินทร์ อ่านได้เรื่อย ๆ และที่โปรดปรานคือ อ่านในออนไลน์ทั้งตัวเนื้อหา รวมถึง comment ต่างๆ อ่านทุกเรื่อง ไม่ว่าจะดราม่า บวกหรือลบอย่างไร เพราะคิดว่าเป็นการฝึกจิตและทำให้เข้าใจมนุษย์

พี่ไม่ค่อยรู้ตัวกระทั้งมีกลุ่มไลน์แอดมึน แล้วพี่เจออะไรก็ชอบใส่ลงไปเผื่อ โดยไม่ถามใครๆ 55555+++ แรกๆมีคนตอบ จนเกรงใจกับความเยอะของตัวเอง บอกในกลุ่มว่าไม่ต้องตอบแค่แชร์ทิ้งไว้ เพราะกลัวลืม กระทั่งวันหนึ่งมีคนทักว่านอนกี่โมง 55555+++++

Read More

Design Thinking สู่การสร้างนวัตกรรม

เนื่องจาก วันที่ 26 สิงหาคม 2565 จาได้มีโอกาสได้ไปอบรมใน เรื่อง “อนาคตศึกษา…แรงบันดาลใจต่อนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ในวิชาชีพสารสนเทศ” ซึ่งจัดขึ้นโดย ชมรมห้องสมุดเฉพาะ ณ มิวเซียมสยาม และหนึ่งในหัวข้อการอบรมที่จาจะมาพูดถึง และแบ่งปันความรู้ในวันนี้ก็คือ

“บนเส้นทาง Design Thinking สู่นวัตกรรมที่ยั่งยื่น” บรรยายโดย คุณจามร เหล่าอิ่มจันทร์

โดยเริ่มจากองค์ประกอบที่เป็นคำสำคัญของคำว่านวัตกรรมก่อน ซึ่งประกอบด้วย 3 สิ่งเท่านั้น คือ

Read More

คิด และทดลองทำ การใช้ LEAN เพื่อพัฒนาแนวทางในการปฏิบัติงานหนังสือบริจาคต่อให้เกิดงานที่มีคุณภาพ

          จากการที่ดิฉันได้ศึกษาด้วยการฟังและดูคลิปจาก you tube และการอ่านหนังสือ เกี่ยวกับการนำแนวคิดแบบ LEAN มาใช้ในพัฒนาการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลแก่องค์กรและตัวผู้ปฏิบัติงานนั้น โดยดิฉันได้ศึกษาในหัวข้อ Lean thinking เน้นสร้างคุณค่า และขจัดความสูญเปล่า การกำจัดสิ่งที่ไม่จำเป็นออกไป 8 ประการ คำว่า ความสูญเปล่า 8 ประการหรือ  DOWNTIME ซึ่งในแต่ละตัวอักษรจะมีความหมายที่บ่งชี้ให้นำไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้เกิดการพัฒนาแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างที่เราและองค์กรคาดหวังไว้ ว่าจะต้องได้งานมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวดเร็วขึ้น ใช้คนน้อยลง และที่สำคัญค่าใช้จ่ายน้อยลง

Read More

Digital Content…มาเป็นนักเขียนกันเถอะ

ดิฉันตั้งท่าเงื้อง่า มาหลายเพลา ว่าจะๆ เขียน blog ขาดแต่ฤกษ์ยาม จึงยัง ยัง และยัง

วันนี้ ขอใช้โอกาสสักนิด
เรื่องของเรื่องคือ มีโอกาสเข้าร่วมอบรมโครงการ Digital Content
ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นสำหรับบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
ที่สำคัญ คือ เปิดกว้างให้เข้าร่วมตามความสมัครใจ
สว ยั่งอิฉันเห็นหัวข้อน่าสนใจก็ไม่รีรอด้วยเห็นว่าเป็นการเพิ่มองค์รู้
ที่มีอยู่น้อยนิดแค่เพียงพอแก่การทำมาหารับทานได้ประมาณหนึ่ง

Read More

SNC Library Podcast ย่างก้าวขวบปีที่ 3: การแบ่งปันความรู้

สัญญาผูกพัน จากสิ่งที่ได้รับมอบหมาย ให้ทำ Podcast
ที่บ่องตรง!! วินาทีแรกที่ได้รับโจทย์มา…อย่าง งง!!
อย่าว่าแต่ถามว่ามันคืออะไร
เป็นว่านั่นคือ ครั้งแรก ที่ได้ยินคำเรียกสิ่งนี้

เมื่อได้รับขยายความจากหัวหน้าหอสมุดฯ สนามจันทร์
ว่าเป็นการจัดรายการวิทยุออนไลน์
อิฉัน มิรอช้าดังที่เคยกล่าวไว้เมื่อปีก่อนว่า
การจัดรายการวิทยุนั้น เป็นความชื่นชอบส่วนบุคคล
โดยได้เล่าที่มาของการจัดรายการ Podcast ไว้
เรื่อง SNC Library Podcast script 4 ชั่วโมง เล่าได้ภาพเดียว
ตัวอย่างการเตรียม script รายการดูได้ตามลิงค์บทความ
http://www.snc.lib.su.ac.th/kmblog/?p=4546

Read More

การคิดเชิงออกแบบเพื่อการเรียนรู้แบบไร้ขอบเขต (Design Thinking IdeaJam Workshop)

ในช่วงสถานการณ์ โควิด 19 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับ CEA ภายใต้ความร่วมมือในโครงการ miniTCDC LINK ได้จัดการอบรมเวิร์กชอปแบบออนไลน์ ผ่านระบบโปรแกรม Zoom เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ทุกวิทยาเขต ที่สนใจด้านการใช้ความคิดสร้างสรรค์ ร่วมเรียนรู้แนวคิด ระดมสมองต่อยอดจินตนาการ และไอเดียสุดสร้างสรรค์ ผ่านกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) โดยทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา

Read More

ประสบการณ์ครั้งแรกกับเบื้องหลังการจัดสัมมนาออนไลน์

ในครั้งแรกที่ดิฉันได้รับมอบหมายในการเขียนโครงการสัมมนาฯ  เนื่องจากสถานการณ์ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 นี้ ทางมหาวิทยาลัยฯ มีการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 100 % และบุคลากรมีการทำงานแบบ Work from Home การจัดสัมมนาจึงต้องจัดในรูปแบบ “การสัมมนาออนไลน์” ทุกส่วนงานและการประสานงานแทบไม่ได้พบปะหน้ากัน เกือบทุกขั้นตอนจึงเป็นการทำงานแบบสื่อสารผ่านเครื่องมือสื่อสาร ผ่านสื่อโซเชียลต่าง ๆ เช่น ไลน์ อีเมล เฟสบุ๊ค เป็นต้น  ซึ่งดิฉันได้รับมอบหมายในการเป็นเลขาโครงการฯ ยอมรับว่ายังไม่เคยมีประสบการณ์จัดสัมมนาออนไลน์มาก่อน รู้สึกกังวลและตื่นเต้นเป็นอย่างมาก เมื่อการปฏิบัติหน้าที่ผ่านพ้นและบรรลุตามวัตถุประสงค์ด้วยดี จึงอยากนำประสบการณ์มาเล่าสู่กันฟัง ซึ่งพอจะสรุปขั้นตอนในการดำเนินการได้ ดังนี้

Read More

อย่ารอให้ชรา

หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ได้จัดกิจกรรมให้แก่ผู้สูงอายุในชุมชน
เพื่อเตรียมความพร้อมของชุมชนในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
ผลผลิตของกิจกรรมหนึ่งที่ยังคงอยู่ คือ กลุ่มไลน์ Smart Aging
ซึ่งพี่ๆ หลายท่านยังคงอยู่กันอย่างอบอุ่นหากนับถึงปีปัจจุบัน ร่วม 3 ปี  ล่วงมาแล้ว
ในกลุ่มไลน์นี้ นอกจากพี่ๆ จะเข้ามาทักทาย พูดคุย ส่งข่าว ข้อมูลต่างๆ แล้ว
ทางหอสมุดฯ ก็ใช้ช่องทางนี้เป็นการสื่อสารกับสมาชิกในกลุ่มด้วย

 

Read More

เอ๊ะ!!

ในชีวิตของการทำงาน อาการคิดยังไงก็คิดไม่ออกนี้มักเกิดขึ้นเสมอมากบ้างน้อยบ้าง ในฐานะที่ต้องทำหน้าที่ดูแลก็จะบอกบ้าง บ่นบ้าง แนะบ้างแล้วแต่อารมณ์เช่นกัน หากจับใจความได้ก็วน ๆ อยู่ที่ต้องอ่านแยะ ๆ ฟังเยอะ ๆ และก็จะมีปัญหาอีกคือเรื่องของเวลา เรื่องนี้ก็จะตกอยู่ที่ทุกคนในโลกใบนี้มีเวลาเท่ากัน หากตราบใดที่คุณอยู่ใน “Time Zone” เดียวกัน

อ่านถึงตรงนี้เราอาจผ่านคำว่า Time Zone ไป เพราะพอจะคาดเดาว่าหมายถึงอะไร? โดยไม่ “เอ๊ะ” หรือไม่ “เอ๊ะ” ว่าจริง ๆ แล้วคืออะไร แล้วก็ปล่อยให้ผ่านไป ผลคือเท่าเดิมคือ “พอจะคาดเดาว่าหมายถึงอะไร?”

Read More

เว้นวรรค

การเว้นวรรคในการเขียนหนังสือไทย เป็นลักษณะพิเศษอย่างหนึ่งของภาษาไทยเนื่องจากว่าภาษาไทยไม่ใช้เครื่องหมายวรรคตอนในการแบ่งความอย่างในภาษาอื่นๆ เช่น ภาษาอังกฤษหรือภาษาญี่ปุ่น เป็นต้น แต่เราจะใช้การเว้นวรรคในการแบ่งความแทน ซึ่งหลักเกณฑ์การเว้นวรรคตอนนี้ไม่ได้มีการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบในการศึกษาขั้นพื้นฐาน (K1-12) รวมถึงหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาไทยสําหรับชาวต่างชาติ แต่จะเป็นการเรียนรู้ในทางอ้อม เช่น จากการเรียนเขียนเรียงความ เขียนรายงานหรือการอ่านบทความ เป็นต้น การสอนการเว้นวรรคในชั้นเรียนจะสอนในระดับมหาวิทยาลัยให้กับนักศึกษาในสาขาวิชาเอกและโทภาษาไทยเท่านั้น (ลิดา งามวิโรจน์กิจ และสุดาพร ลักษณียนาวิน, 2556: 22)
Read More