Tag: วิทยุออนไลน์

Ko-fi แพลตฟอร์มสร้างรายได้แก่เหล่าครีเอเตอร์


…สวัสดีค่ะท่านผู้ฟัง ขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการ
SNC Library Podcast 📻 รายการวิทยุออนไลน์
📣 ที่จะร้อยเรียง สาระ 1000 เรื่องราว สรรหามาเล่า
🎧 โดย หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์
ดิฉัน นฤมล บุญญานิตย์
บรรณารักษ์งานบริการสารสนเทศ ทำหน้าที่ผู้ดำเนินรายการค่ะ…

Read More

SNC Library Podcast ย่างก้าวขวบปีที่ 3: การแบ่งปันความรู้

สัญญาผูกพัน จากสิ่งที่ได้รับมอบหมาย ให้ทำ Podcast
ที่บ่องตรง!! วินาทีแรกที่ได้รับโจทย์มา…อย่าง งง!!
อย่าว่าแต่ถามว่ามันคืออะไร
เป็นว่านั่นคือ ครั้งแรก ที่ได้ยินคำเรียกสิ่งนี้

เมื่อได้รับขยายความจากหัวหน้าหอสมุดฯ สนามจันทร์
ว่าเป็นการจัดรายการวิทยุออนไลน์
อิฉัน มิรอช้าดังที่เคยกล่าวไว้เมื่อปีก่อนว่า
การจัดรายการวิทยุนั้น เป็นความชื่นชอบส่วนบุคคล
โดยได้เล่าที่มาของการจัดรายการ Podcast ไว้
เรื่อง SNC Library Podcast script 4 ชั่วโมง เล่าได้ภาพเดียว
ตัวอย่างการเตรียม script รายการดูได้ตามลิงค์บทความ
http://www.snc.lib.su.ac.th/kmblog/?p=4546

Read More

SNC Library Podcast script 4 ชั่วโมง เล่าได้ภาพเดียว

ดิฉันได้รับมอบหมายจากหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ให้ทำหน้าที่จัดรายการวิทยุออนไลน์ตามสมัยนิยม
ซึ่งการจัดรายการวิทยุนั้น เป็นความชื่นชอบส่วนบุคคล มาแต่ครั้งจัดรายการเสียงตามสายสโมสรนักศึกษา
จนกระทั่งได้มาจัดรายการวิทยุ แบบมืออาชีพ มีผู้ทำหน้าที่ควบคุมเสียง หน้าตาดีนั่งหน้าหล่อ
ให้ได้พยักเพยิกหน้า ขำๆ กัน ระหว่างการจัดรายการ คือ น้องม้อค สุทธิพงษ์ สภาพอรรถ
อีกหนึ่งน้องชายร่วมสถาบันวัยเยาว์ น้องประจำอยู่ฝ่ายโสตฯ (ไม่โสดสนิทเสียแล้ว)

ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ในสมัยที่ผ่านมาเกิน 10 ปีเข้าแล้ว
เมื่อหัวหน้าหอสมุดฯ เธอมอบมงให้ จัดวิทยุออนไลน์
จึงรับด้วยยินดี ด้วยชื่นชอบ ส่วนตัวดังแจ้งนั้นแล

Read More