SNC Library Podcast ย่างก้าวขวบปีที่ 3: การแบ่งปันความรู้

สัญญาผูกพัน จากสิ่งที่ได้รับมอบหมาย ให้ทำ Podcast
ที่บ่องตรง!! วินาทีแรกที่ได้รับโจทย์มา…อย่าง งง!!
อย่าว่าแต่ถามว่ามันคืออะไร
เป็นว่านั่นคือ ครั้งแรก ที่ได้ยินคำเรียกสิ่งนี้

เมื่อได้รับขยายความจากหัวหน้าหอสมุดฯ สนามจันทร์
ว่าเป็นการจัดรายการวิทยุออนไลน์
อิฉัน มิรอช้าดังที่เคยกล่าวไว้เมื่อปีก่อนว่า
การจัดรายการวิทยุนั้น เป็นความชื่นชอบส่วนบุคคล
โดยได้เล่าที่มาของการจัดรายการ Podcast ไว้
เรื่อง SNC Library Podcast script 4 ชั่วโมง เล่าได้ภาพเดียว
ตัวอย่างการเตรียม script รายการดูได้ตามลิงค์บทความ
http://www.snc.lib.su.ac.th/kmblog/?p=4546

วันเวลาที่ติดปีกบิน (อย่างหนักๆ) ตามสถานการณ์ COVID-19
อันเป็นจุดเริ่มของการมอบไม้กายสิทธิ์ให้บรรณารักษ์ชาวเรา
ต่างต้องลุกขึ้นมาขยับปรับเปลี่ยนบทบาทการทำงานแบบ New normal
หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ของเราแม้จะเหลือบุคลากรเพียงหยิบมือ
หากมองเทียบกลับไปครั้งอดีตเมื่ออิฉันเริ่มเข้าทำงาน 2530
ที่เราอยู่กันแบบครอบครัวใหญ่ ดูเหมือนจะ 50 กว่าชีวิต กับที่เหลืออยู่ไม่ถึงครึ่ง

ในวิกฤติมักมีโอกาสอยู่เสมอ
หาใช่เพียงคำพูดที่ใครๆ พากันพูดให้ดูดีได้
หากไม่ลงมือควานหาโอกาส และลงมือทำ
ทำนองว่า ลงมือก่อนได้เปรียบ

SNC Library Podcast
รายการวิทยุออนไลน์ที่จะร้อยเรียง สาระ 1000 เรื่องราว สรรหามาเล่า
อุบัติขึ้นในกระแสโลกออนไลน์ เนื่องมาแต่วิกฤติโดยแท้

และเมื่อเวลาผ่านเลยมาย่างเข้าสู่ขวบปีที่ 3
นอกจากการจัดรายการประจำวันเสาร์ทุกสัปดาห์
เหมือนจำได้เลาๆ ว่า รายการขาดตอนไปเพียง 2 ครั้ง
ด้วยเหตุป่วยกระทันหัน ชนิดไม่ทันตั้งสติ ตั้งตัว
และครั้งล่าสุด ด้วยเหตุขัดข้องทางเทคนิค ของ สว.
ซึ่งพลาด!! ตั้งโพสต์อัตโนมัติไม่ถูกที่ถูกทางนั้นเอง

และแม้จะ error ที่แปลแบบ สว. ได้ว่า เอ๋อเร๋อ
ก็ยังนับเป็นโอกาสดีที่ทั้งหัวหน้างาน และหัวหน้าหอฯ
ให้ความเห็นว่า อิฉันจัด Podcast มาก็พอควรนี่แล้ว
เหมาะควรในการถ่ายทอดวิทยายุทธ์สู่รุ่นน้อง ๆ

อ่อ!! ข่าวขยาย
ในส่วนรายละเอียดของตัวแอพลิเคชั่น Podcast ที่ใช้
คือ Anchor podcast นั้น เพิ่มเติมขึ้นภายหลัง
เนื่องด้วยเป็นการให้ความรู้เชิงปฏิบัติการ
ฝึกจริง และจัดจริง เป็นการ learning by doing
จึงแนะนำแอพลิเคชั่นให้รู้จักเพียงเบื้องต้นก่อนลงมือปฏิบัติ

และเพื่อเป็นแนวทาง สำหรับท่านที่สนใจอื่นๆ
จึงจัดทำรายละเอียดการใช้งาน Anchor podcast เพิ่มขึ้น
กาละก็มี…ดั่งภาพประกอบ นี้แล