SNC Library Podcast script 4 ชั่วโมง เล่าได้ภาพเดียว

ดิฉันได้รับมอบหมายจากหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ให้ทำหน้าที่จัดรายการวิทยุออนไลน์ตามสมัยนิยม
ซึ่งการจัดรายการวิทยุนั้น เป็นความชื่นชอบส่วนบุคคล มาแต่ครั้งจัดรายการเสียงตามสายสโมสรนักศึกษา
จนกระทั่งได้มาจัดรายการวิทยุ แบบมืออาชีพ มีผู้ทำหน้าที่ควบคุมเสียง หน้าตาดีนั่งหน้าหล่อ
ให้ได้พยักเพยิกหน้า ขำๆ กัน ระหว่างการจัดรายการ คือ น้องม้อค สุทธิพงษ์ สภาพอรรถ
อีกหนึ่งน้องชายร่วมสถาบันวัยเยาว์ น้องประจำอยู่ฝ่ายโสตฯ (ไม่โสดสนิทเสียแล้ว)

ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ในสมัยที่ผ่านมาเกิน 10 ปีเข้าแล้ว
เมื่อหัวหน้าหอสมุดฯ เธอมอบมงให้ จัดวิทยุออนไลน์
จึงรับด้วยยินดี ด้วยชื่นชอบ ส่วนตัวดังแจ้งนั้นแล

สคริปต์ รายการในการจัดวิทยุออนไลน์ ที่ใช้อุปกรณ์น้อยชิ้น
แถมจัดบนรถยนต์ ขณะเดินทางได้ด้วย ดิฉันจึงไม่ค่อยพิธีรีตองมากมายเท่าครั้งจัดวิทยุ
เพราะครั้งนั้น ต้องเตรียมทั้งเพลง ทั้งเนื้อหาเล่าสู่ให้ครอบคลุมเวลา 1 ชั่วโมง
ตัวอย่าง สคริปต์ รายการที่ใช้ ประมาณดังภาพ นั้นแล

หากแต่ เรื่องราวที่โม้ ที่เม้าท์มอย บางคราวก็เกินเรื่อง จากเนื้อหานั้น
ส่วนหนึ่งมากับความอินเนื้อหา หลายเพลามาจากประสบการณ์สีขาวบนศรีษะ

บางครั้งเป็นอารมณ์ร่วมในสิ่งหนึ่งสิ่งนั้นที่กำลังนำเสนอ

การจัด Podcast ไม่อยากแล … อยากให้ลองค่ะ
สนุก และสุขใจ ในท่ามกลางปัญหาอุปสรรคบ้าง แต่บอกเลอ บ่ ยั่น คร้าาาา