Author: Banjong Rungphan

กิจกรรมสร้างสรรค์”เรียน และ รู้”

เป็นอีกหนี่งกิจกรรมของหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ จาก “พี่พร้อม” คือ งานทับแก้ววิชาการ ปี 2565 ระหว่างวันที่ 30-31 สิงหาคม 2565 ที่เรามีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ช่วยน้องๆ  แม้ว่าจะไม่ได้ร่วมลงมือปฏิบัติโดยตรง แต่ก็ขอช่วยสนับสนุนอยู่เบื้องหลัง และเมื่อเห็นน้องๆ แสดงความสามารถที่เหมือนกัน /แตกต่างกัน ช่วยกันคิด ช่วยกันทำ ช่วยกันสร้างสรรค์ผลงานที่ดีดี ด้วยความสามัคคี เพื่อองค์กรของเราแล้ว พี่ก็ดีใจด้วย แม้พี่จะรู้ว่าน้องๆก็เครียด ก็เหนื่อยแหละ (เพราะมีงานประจำอื่นๆที่ต้องทำด้วย)  หากเวลาผ่านไป เมื่อย้อนกลับมาดูภาพที่ถ่ายไว้ ในความรู้สึกลึกๆแล้ว พี่เข้าใจว่าน้องๆก็คงมีความสุขที่ได้พบเด็กๆ ได้พูดคุย ได้แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดอะนะ และขอเป็นกำลังใจให้น้องๆประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงานและครอบครัวทุกคนนะค่ะ

Read More

เตรียมตัวก่อนเกษียณอายุ

การเกษียณอายุราชการ ของข้าราชการคนหนึ่ง จะใช้เวลานานมากมาก  บางคนเริ่มทำงานตั้งแต่อายุ 18 ปีขึ้นไป และอยู่ไปจนกระทั้ง อายุ 60 ปี ก็จะมีอายุราชการประมาณ 40 กว่าปี(อันนี้หมายถึงข้าราชการพลเรือนปกติ )

Read More

บริการยืมระหว่างห้องสมุด

เป็นบริการที่ห้องสมุดฯแห่งหนึ่ง ต้องการขอยืมต้นฉบับจริงหรือขอถ่ายสำเนาเอกสารวัสดุสารสนเทศ เพื่อการศึกษา ที่ไม่มีในห้องสมุดฯของตน มาให้บริการตามความต้องการของผู้ใช้บริการ โดยปฏิบัติตามระเบียบการยืม ซึ่งเป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่างห้องสมุดผู้ให้ยืม และห้องสมุดผู้ขอยืม

ในหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์  มีให้บริการ ดังนี้

1.บริการยืม-คืนระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา  เป็นบริการยืมหนังสือหรือทรัพยากรสารสนเทศอื่นๆที่ไม่มีในหอสมุดของตนเอง ผู้ใช้บริการสามารถไปยืมด้วยตนเองหรือให้หอสมุดดำเนินการยืม-คืน แทนให้ได้

2.บริการยืมคืนระหว่างห้องสมุดร่วมกัน(PULINET) เป็นบริการยืมหนังสือหรือทรัพยากรสารสนเทศด้วยตนเองจากห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาคฯ จำนวน 20 สถาบัน โดยผู้ใช้บริการจะต้องสมัครขอทำบัตรสมาชิก(PULINET) และจะต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือประกาศของข่ายงานห้องสมุดสมาชิกแต่ละแห่งอย่างเคร่งครัด

Read More

ห้องสมุดเครือข่าย ระหว่าง มศก. กับ ศมส.

ห้องสมุดเครือข่าย หมายถึง ห้องสมุดเครือข่ายความร่วมมือห้องสมุดด้านการแบ่งปันทรัพยากรสารสนเทศและการบริการ ระหว่าง สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร (มศก.) กับ ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) (ศมส.)

ผู้มีสิทธิ์ใช้ห้องสมุดเครือข่ายฯ

1.สมาชิกของสำนักหอสมุดกลาง  มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้แก่ นักศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร และ บุคลากรในมหาวิทยาลัย เช่น ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว

Read More

ขนมมันสามสหาย

ในช่วงการระบาดโรคโควิด-19 หนักๆนี้ ทำให้หลายๆคน รวมทั้งข้าพเจ้าด้วยที่ต้องระมัดระวัง ดูแลตัวเองและครอบครัว ให้ไม่ติดโรคดังกล่าว สำหรับที่ทำงานก็มีนโยบายให้บุคลากร สลับกันมาทำงานระหว่างที่บ้านและที่ทำงาน โดยเฉพาะไม่ควรพาตัวเองไปที่ชุมชนและออกจากบ้านบ่อยมากหากไม่จำเป็น

ในเมื่อเราไม่ควรออกจากบ้านไปในชุมชนที่มีคนมากๆได้ จำพวกอาหาร หรือขนมบางอย่าง จึงได้ทำกินเองบ้าง แม้ว่ารสชาดของอาหาร (คนอื่นบอกนะ)  “จะไม่อร่อยเลย”ก็ตาม แต่เมื่อมีของ ก็ต้องลองทำ

วันนี้เรามาลองทำขนมมัน กัน มันในทีนี้ คือ มันสำปะหลัง ค่ะ

Read More

การเพิ่มTag 856 ในระบบ Sierra

การแพร่ระบาดโรค โควิด-19 รอบ 2 นี้ ประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อโรคจำนวนมากขึ้นมากขึ้น จนหน่วยงานของรัฐบาล ไม่สามารถที่จะควบคุมให้หยุดได้ทันที จนทำให้องค์กร หน่วยงานต่างๆ ต้องประกาศปิดที่ทำการ รวมหอสมุดเราด้วย ก็ต้องประกาศปิดหอสมุดฯ ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2563 เป็นต้นมา จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งหอสมุดฯเรานั้น ปิดหอสมุดฯ แต่ไม่ปิดบริการ การให้บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ โดยมีทีมงานที่เรียกว่า “พี่พร้อม”มาให้บริการ ณ ที่ทำการอยู่ตลอดเวลา ผู้ใช้บริการสามารถทักทาย แจ้งความประสงค์ต้องการยืมหนังสือมาได้ ทุกช่องทาง และจะมารับหนังสือด้วยตนเองที่ด้านหน้าหอสมุดฯหรือให้ส่งทางไปรษณีย์ได้ทั่วประเทศไทยหรือส่งตามหอพักใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัย โดยพี่แว้น ก็สามารถแจ้งได้ ทีมพี่พร้อม ทุกๆคนยินดีให้บริการ

Read More

มะขาม

มะขาม  นับเป็นพืชที่สำคัญทางเศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่งของประเทศไทย โดยจำแนกตามรสชาติของเนื้อออกเป็นมะขามเปรี้ยว และมะขามหวาน เป็นที่ต้องการของตลาดอย่างมาก ทั้งตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ

มะขาม  เป็นพืชที่มีถิ่นกำเนิดจากทวีปแอฟริกา ซึ่งเป็นพืชที่สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมและพื้นที่ของประเทศไทยได้เป็นอย่างดี จึงทำให้มีการแพร่กระจายการปลูกมะขามไปทั่วทุกภูมิภาค

มะขาม  มีคุณค่ามากมาย ไม่ว่าจากผลผลิตฝักมะขามที่นำมาใช้ในการบริโภคและยังนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆแล้วนั้น ยังรวมไปถึง ลำต้น กิ่งก้าน ยอด ก็สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ทั้งทางตรงและทางอ้อมเช่น ลำต้น สามารถนำทำโต๊ะ เก้าอี้ เป็นต้น ยอดมะขาม สามารถนำไปแกงคั่ว ได้รสชาติอร่อยทีเดียว

Read More