Author: Sukanya Pokha

มารู้จักกับอาการ “ปลอกเส้นเอ็นข้อมืออักเสบ”

เป็นเวลานานที่ผู้เขียนมีอาการชามือทั้งสองข้าง เป็นมากบ้าง น้อยบ้าง อยู่เป็นประจำ โดยเฉพาะเวลานอนตอนกลางคืนจะมีอาการชามือมากกว่าปกติ

จนเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2562 ผู้เขียนได้ไปตรวจที่โรงพยาบาลศูนย์นครปฐม ตอนแรกถูกส่งตัวไปตรวจกับแพทย์ทางด้านอายุรกรรม  เมื่อแพทย์ด้านอายุรกรรมตรวจวินิจฉัยแล้ว ลงความเห็นว่าต้องไปตรวจกับแพทย์ทางด้านเวชกรรมฟื้นฟู จึงถูกส่งตัวไปตรวจที่แผนกเวชกรรมฟื้นฟู เมื่อแพทย์ทางด้านเวชกรรมฟื้นฟูตรวจวินิจฉัยแล้วลงความเห็นว่าน่าจะเกิดจากอาการ “ปลอกเส้นเอ็นข้อมืออักเสบ” จึงได้ให้ทำกายภาพบำบัด ด้วยวิธีเลเซอร์ จำนวน 5 วันติดต่อกัน และให้รับประทานวิตามินบี จำนวน 30 วันต่อเนื่องกัน พร้อมกับนัดให้ไปตรวจโดยระเอียดอีกครั้ง ในวันที่ 30 มกราคม 2563

Read More

กิจกรรมของหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ในงาน SU Open House ประจำปี พ.ศ. 2562

เป็นอีกปีหนึ่งที่มหาวิทยาลัยศิลปากรจัดกิจกรรม SU Open House ในงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปี พ.ศ. 2562 ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม 2562 ระหว่างเวลา 06.00-17.00 น. โดยจัด ณ บริเวณโดยรอบและภายในอาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

Read More

ใช่ว่าจะง่าย

ในเดือนตุลาคม 2562 ซึ่งเป็นเดือนแรกของปีงบประมาณ 2563 หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์มีงานที่ถือว่าเป็นงานยากเข้ามาถึง 2 งาน ได้แก่ งานที่ 1 งานจ้างซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง และงานที่ 2 งานตัดแต่งต้นไม้ใหญ่รอบอาคารหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ที่ว่ายากนั้นคือ “การหาผู้รับจ้าง” ซึ่งอาจถือได้ว่าต้องเป็นผู้รับจ้างที่มีฝีมือขั้นเทพก็ว่าได้

Read More