ใช่ว่าจะง่าย

ในเดือนตุลาคม 2562 ซึ่งเป็นเดือนแรกของปีงบประมาณ 2563 หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์มีงานที่ถือว่าเป็นงานยากเข้ามาถึง 2 งาน ได้แก่ งานที่ 1 งานจ้างซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง และงานที่ 2 งานตัดแต่งต้นไม้ใหญ่รอบอาคารหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ที่ว่ายากนั้นคือ “การหาผู้รับจ้าง” ซึ่งอาจถือได้ว่าต้องเป็นผู้รับจ้างที่มีฝีมือขั้นเทพก็ว่าได้

งานที่ 1 งานจ้างซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง ซึ่งติดตั้งอยู่ด้านข้างอาคารหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ สาเหตุมาจากหนูกัดสายส่งจากหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูงมายังตู้ MDB ที่จ่ายไฟฟ้าให้กับหน่วยงาน ซึ่งเป็นสายเคเบิ้ลที่ติดตั้งใต้ดิน จำนวน 5 เส้น ทำให้ไฟฟ้าลัดวงจร เกิดการระเบิดและไม่สามารถใช้การได้ มีหลายหน่วยงานที่เดือดร้อนเพราะไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ ได้แก่ (1) อาคารหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ (2) สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี (อาคารเก่าฝั่งไปรษณีย์) (3) สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ (4) ธนาคารกรุงไทย (5) ร้านสะดวกซื้อ (7-11) และ (6) ไปรษณีย์

งานนี้ คุณกวี ชุติมานนท์ ซึ่งเคยจ้างบริษัทหนึ่งมาตรวจสอบและซ่อมบำรุงตู้ MDB ในอาคารหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ จึงได้โทรศัพท์ปรึกษากับผู้บริหารบริษัทดังกล่าวซึ่งขณะนั้นเขากำลังอยู่ต่างประเทศ วันรุ่งขึ้นบริษัทได้ส่งทีมงานมาประมาณสิบคนเพื่อเดินสายส่งไฟฟ้าแรงสูงให้ใช้การได้ชั่วคราวระหว่างรอการจัดซ่อม หลังจากนั้นมหาวิทยาลัยได้จ้างบริษัทดังกล่าวซ่อมแซมสายส่งหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูงจนใช้การได้ปกติ

     

     

งานที่ 2 งาน  จ้างตัดแต่งต้นไม้ใหญ่รอบอาคารหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ เป็นงานที่ผู้ปฏิบัติงานในงานธุรการช่วยกันหาผู้รับจ้างมาเป็นเวลานานแต่ก็ไม่สามารถหาได้ จนกระทั่งพบว่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรได้จ้างบริษัทฯ ที่มีความชำนาญด้านการตกแต่งต้นไม้ใหญ่ มาตัดและตกแต่งต้นไม้ในบริเวณคณะ คุณกวี ชุติมานนท์ และคุณพนิดา จมูศรี จึงได้ไปหาข้อมูลและติดต่อกับบริษัทดังกล่าวเพื่อมาจัดการกับต้นไม้ใหญ่รอบอาคารหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ โดยลดความสูง สางโปร่งเพื่อลดน้ำหนักของทรงพุ่ม ตัดแต่งเพื่อให้ได้รูปทรงที่สวยงามและเป็นธรรมชาติของต้นไม้ต้นนั้น ๆ ตกแต่งเพื่อให้ต้นไม้แข็งแรงและมีความปลอดภัย จนเวลาผ่านไปหลายเดือนด้วยเหตุผลทางด้านงบประมาณของหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ คิวของบริษัท และบริษัทกำลังปรับเปลี่ยนองค์กรเป็นบริษัท (มหาชน) จนถึงปลายเดือนตุลาคม 2562 “รุกขกร” ของบริษัทจึงได้เริ่มลงมือทำงาน โดยท่อนไม้และกิ่งไม้ที่ถูกตัดทอนลงมานั้นได้ให้บริษัทขนไปให้กับคณะมัณฑนศิลป์เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป

          

          

          

การหาช่างที่มีฝีมือดีทางด้านไฟฟ้าแรงสูง และรุขกร นั้นใช่ว่าจะง่าย แม้มีเงินแต่บางครั้งก็ไม่สามารถทำได้ เนื่องจากผู้รับจ้างที่มีความชำนาญเฉพาะด้านนั้นหายาก มีบางคนพูดว่า “ทำไมแพงจัง” ถ้าหากผู้พูดได้มีโอกาสมาดูการทำงานของพวกเขาเหล่านั้นแล้วอาจจะเปลี่ยนคำพูดก็อาจเป็นได้ การทำงานทั้งสองงานนี้มีความเสี่ยงสูงมาก งานแรกเป็นงานที่ “เล่น” กับไฟฟ้าแรงสูง งานที่สองเป็นงานที่ “เล่น” ในที่สูง ต้องปีนป่าย ใช้ฝีมือในการตัด ตกแต่งต้นไม้ใหญ่ให้ดูดี ซึ่งกิ่งไม้อาจจะเปราะหักมาเมื่อใดก็ได้ อันตรายจึงอาจเกิดขึ้นได้ทุกขณะ จึงเป็นงานที่หาผู้รับจ้างได้ยากมาก

อีกทั้งการทำงานของเราต้องอาศัยพันธมิตรทั้งภายนอกและภายในองค์กรซึ่งต้องอาศัยพึ่งพากัน ส่งต่อข้อมูล ขอคำปรึกษาแนะนำ การเอื้ออาทร ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การทำงานจึงจะราบรื่น

ถ้าหากท่านใดมี “เบาะแส” ว่าทั้งสองงานที่ว่ามานี้มีผู้รับจ้างที่มีความสามารถและราคาย่อมเยากว่าที่เราหาได้ ผู้เขียนขอความร่วมมือช่วยแจ้งข้อมูลให้ทราบด้วย เผื่อจะได้ใช้บริการในโอกาสถัดไป