Tag: มหาวิทยาลัยศิลปากร

เมื่อศิลปากรรับปริญญาครั้งแรก


ปริญญาบัตรใบแรก ออกแบบโดยศาสตราจารย์ ชลูด นิ่มเสมอ
นักศึกษา ป.ตรี คณะจิตรกรรมปฏิมากรรมคนแรกที่จบการศึกษา
และได้เข้ารับพระราชทานปริญญาเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2507

Read More

ความทรงจำศิษย์ทับแก้วกับหม่อมหลวงปิ่นฯ

วันสำคัญของมหาวิทยาลัยศิลปากร นอกจากวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ในวันที่ 12 ตุลาคม ซึ่งในพุทธศักราช 2486 เป็นวันที่โรงเรียนประณีตศิลปกรรม สังกัดกรมศิลปากร ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น “มหาวิทยาลัยศิลปากร” แล้ว วันที่ 15 กันยายนของทุกปี ซึ่งตรงกับวันคล้าย  วันเกิดของศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี (Silpa Bhirasri)

ผู้ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็น”บิดาแห่งศิลปะร่วมสมัยของไทย” เป็นอีกหนึ่งวันที่บรรดาศิลป์ศิษย์ต่างตั้งตารอการกลับมาเยือนถิ่นศึกษาหน้าพระลานที่ที่อาจารย์ฝรั่งปลูกหน่องามไว้บนแผ่นดินสยาม อันเป็นแผ่นดินที่ท่านรักดุจดังบ้านเกิดเมืองนอนของท่านเอง

Read More