Tag: บรรณารักษ์

TISE6

TISE ย่อมาจากคำว่า The National Conference on Thai Information Science Education หรือ การประชุมวิชาการระดับชาติ การจัดการศึกษาสาขาสารสนเทศศาสตร์ในประเทศไทย เจ้าภาพจะเป็นภาควิชาในสาขาบรรณารักษศาสตร์ /สารสนเทศศาสตร์ ที่สลับกันเป็นภาพในแต่ละปี เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้สอน และติดตามข่าวสาร ความเคลื่อนไหวทางวิชาชีพ รวมทั้งการพัฒนาหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ส่วนตัวแล้วพี่ชอบนะ เพราะว่าจะได้รับรู้ในส่วนที่เป็นวิชาการ
ในปีนี้ทางภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ของคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพ พี่สมัครเข้าไปเป็นวิทยากรด้วย เพราะสนใจคำชวนที่บอกว่า “งานนี้ไม่ต้องการวิชาการ ขอแค่ประสบการณ์ และความอยากที่จะมาแชร์”  ขั้นตอนคือให้เขียนบทคัดย่อแล้วส่ง และเมื่อใดที่กด Enter ก็จะลืม เพราะทำให้ไม่คาดหวังและรอ แล้ววันหนึ่งพี่ก็ได้รับคำตอบรับ จึงต้องย้อนกลับไปอ่านว่าตนเองเขียนอะไรไปบ้าง …..
Read More

สอบบรรณารักษ์ใหม่: ชีวิตปี 62

ดิฉันเขียนดราฟท์เรื่องนี้ไว้นานมาก เรียกว่าลืมไปจากชีวิตได้เลย แต่ยังมีลิงค์ของร่องรอยความคิดว่าในตอนที่คิดจะเขียน เมือครั้งนั้นวางแผนว่าจะรับบรรณารักษ์ใหม่อีกคน แต่ก็เลื่อนไปเลื่อนไปกระทั่งพบกับโควิด-19 ความคิดจึงพับไว้ก่อนด้วยเหตุผลหลายประการ หลัก ๆ คือความไม่มั่นใจในเรื่้องของตัวเลขต่าง ๆ ที่ไม่ใช่เฉพาะแต่เรื่องของงบประมาณ หากยังมีบริบทอื่นที่ต้องให้ขบคิด มุมมองในการทำงานและการใช้ชีวิตส่วนตัว ไม่มีมุมสำเร็จหรือสามารถมองอะไรได้เพียงมุมเดียว

เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว 25 กุมภาภัณฑ์ 2563 ดิฉันคิดอะไร … อีกไม่กี่ปีดิฉันก็จะหลุดพ้นจากหน้าที่ตรงนี้ รุ่นน้องๆ ต้องขึ้นมาทำหน้าที่แทน ทุกคนต้องเติบโตและต้องตัดสินใจ การรับ “บรรณารักษ์” คนใหม่จำเป็นต้องใช้รุ่นน้อง ๆ เข้ามาช่วยตัดสินใจ เพราะเป็นผู้ที่ต้องอยู่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันต่อไป มีคนถามเหตุผลเหมือนกันว่าทำไม จึงเล่าให้ฟังกับความคิดของเรากับวิธีการที่คิดแล้วว่าเหมาะสมที่สุด คำถามต่อไปคือคนแบบไหน พี่ว่าออกจะตอบยากอยู่ แต่พี่ชอบดูรูปนี้ http://master-degree-online.com/infographic-anatomy-of-a-librarian/

Read More