Tag: การประกันคุณภาพ

ตรวจประกันคุณภาพ 30 สิงหาคม 2562

ดิฉันเรื่องการตรวจประกันคุณภาพหลังสุดคือเมื่อปี 2559 ไว้ที่ http://libsis.lib.su.ac.th/snclibblog/?p=55886 การเขียนครั้งนั้นเพื่อบอกเล่าเรื่องราวของเหตุการณ์ที่ไปพูดในสไลด์เรื่อง WE ในวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559 หลังจากนั้นก็ไม่ได้เขียนเรื่องราวแบบนี้อีกเลย จึงถามตัวเองว่าทำไม เหตุผลหลักๆก็คงเหมือนกับหลายๆคนที่บอกว่าไม่รู้จะเขียนอะไร ไม่มีมุมที่อยากนำเสนอ ภาษาโจรก็น่าจะจนมุม หยุดตัวเองไว้แค่นั้น  :mrgreen:  พวกเราชาวหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์อยู่กับคำว่า ประกันคุณภาพมานาน เป็นที่แรกๆ ของหน่วยงานสนับสนุนที่ใช้เป็นหน่วยงานนำร่อง เป็นระยะเวลาที่นานมาก จากที่รู้เรื่องในวันก่อน หากวันนี้ก็ยังต้องเรียนรู้ต่อไปจนกว่าจะหลุดจากองค์กร บอกตัวเองว่า สู้สู้

เรื่องที่พิเศษของปีนี้คือระบบประกันที่ใช้อยู่ในปีหน้าจะเปลี่ยนแปลงจากเดิมไปสู่ระบบที่เรียกว่า EdPex ซึ่งน้อง พนิดาเขียนไว้ให้อ่านที่ http://libsis.lib.su.ac.th/snclibblog/?p=69220 เนื่องจากวันดังกล่าวดิฉันไม่ได้อยู่ฟังวิทยากรจึงต้องอาศัยตามอ่านจากที่น้องๆ ที่เข้าฟังสรุปมา กระบวนการจดบันทึกของมนุษย์ดีเสมอ ใครจะเชื่อว่าการเขียนบนผนังถ้ำในอดีตและวิวัฒนาการให้อยู่ในออนไลน์เช่นปัจจุบัน

Read More