Tag: การทำงานที่บ้าน

WFH อีกครั้ง

ครั้งแรกที่โรคระบาดโควิด-19 เริ่มระบาดช่วงเดือน มีนาคม 2563 ทำให้ชีวิตการทำงาน และการดำนินชีวิตเปลี่ยนไป การเปลี่ยนแปลงของมนุษย์เงินเดือนส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานที่บ้าน เพื่อหวังว่าจะเป็นสิ่งที่ช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคระบาด เมื่อโรคระบาดเริ่มลดลงจนหลายจนต่างรู้สึกว่าโรคระบาดหายไปแล้ว การใช้ชีวิตแบบปกติก็กลับมา ทุกอาชีพเปิดทำการปกติแต่ยังคงใช้มาตรการเหมือนเดิม คือ วัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ และสิ่งหนึ่งที่ทุกคนรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันอย่างหน้ากากอนามัย ซึ่งใส่กันเป็นเรื่องปกติไปแล้ว แต่แล้วสิ่งที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นก็กลับ นั่นก็คือ การระบาดรอบที่ 2 ครั้งนี้ค่อนข้างรุนแรงสำหรับจังหวัดที่อยู่อาศัย เพราะจังหวัดที่ตรวจพบเป็นจังหวัดแรกอยู่ทางภาคตะวันตกเป็นตลาดสดที่มีคนเข้าออกจำนวนมาก เมื่อระบาดจึงมีการประกาศด่วนจากทางมหาวิทยาลัย ให้บุคลากร WFH โดยปฏิบัติตามระเบียบเหมือนการระบาดครั้งที่ผ่านมา

Read More

WFH แท้จริงที่ฝันไว้ 555 (ฉบับแม่ลูกเล็ก)

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือที่เรียกกันติดปากว่า โควิด 19 แรกระบาดที่เมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน จากนั้นระบาดไปทั่วโลก ทำให้ผู้คนเดือดร้อนมาก โรคควบคุมได้ยากเพราะเป็นโรคอุบัติใหม่ ทำให้ผู้คนการดำเนินชีวิตเปลี่ยนไป ทุกอาชีพเดือดร้อนหมด รวมถึงหอสมุดเพราะเป็นแหล่งให้บริการ คนเข้าใช้เป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงกับโรคระบาดเป็นอย่างมาก หน่วยงานจึงใช้มาตรการตามระเบียบของมหาวิทยาลัยจัดสรรบุคลากรมาปฏิบัติงานที่ทำงานอย่างน้อย 3 วันทำการ

Read More

เมื่อต้องทำงานแบบ Work from home ครั้งแรกในชีวิตการทำงาน

ตลอดการทำงานกว่า 26 ปี อาจมีทำงานที่บ้านบ้างตามประสา แต่ก็เป็นเพียงการทำงานที่อยากทำ ประมาณว่าอยู่บ้านว่างๆ ไม่มีอะไรจะทำ ก็หยิบงานมาทำ เบื่อก็พัก ทำโน่นนี่ แต่ในครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกในชีวิตการทำงานที่ต้องทำงานแบบ Work from home โดยเริ่มปฏิบัติอย่างเป็นเรื่องเป็นราว เป็นทางการ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 คือทำงานที่บ้าน ในช่วงที่ประเทศชาติอยู่ในสถานการณ์การแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID-19

 

Read More