WFH อีกครั้ง

ครั้งแรกที่โรคระบาดโควิด-19 เริ่มระบาดช่วงเดือน มีนาคม 2563 ทำให้ชีวิตการทำงาน และการดำนินชีวิตเปลี่ยนไป การเปลี่ยนแปลงของมนุษย์เงินเดือนส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานที่บ้าน เพื่อหวังว่าจะเป็นสิ่งที่ช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคระบาด เมื่อโรคระบาดเริ่มลดลงจนหลายจนต่างรู้สึกว่าโรคระบาดหายไปแล้ว การใช้ชีวิตแบบปกติก็กลับมา ทุกอาชีพเปิดทำการปกติแต่ยังคงใช้มาตรการเหมือนเดิม คือ วัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ และสิ่งหนึ่งที่ทุกคนรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันอย่างหน้ากากอนามัย ซึ่งใส่กันเป็นเรื่องปกติไปแล้ว แต่แล้วสิ่งที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นก็กลับ นั่นก็คือ การระบาดรอบที่ 2 ครั้งนี้ค่อนข้างรุนแรงสำหรับจังหวัดที่อยู่อาศัย เพราะจังหวัดที่ตรวจพบเป็นจังหวัดแรกอยู่ทางภาคตะวันตกเป็นตลาดสดที่มีคนเข้าออกจำนวนมาก เมื่อระบาดจึงมีการประกาศด่วนจากทางมหาวิทยาลัย ให้บุคลากร WFH โดยปฏิบัติตามระเบียบเหมือนการระบาดครั้งที่ผ่านมา

WFH ครั้งนี้ ในสัปดาห์แรกเพียง 3 วัน หน้าที่การปฏิบัติงานเหมือนกับครั้งแรก คือ การทำรายการบรรณานุกรม การตรวจสอบความถูกต้องการลงรายการ และการทำ Authority  แต่ที่ไม่เหมือนเดิม คือ คน WFH ครั้งแรกเป็นช่วงที่กำลังตั้งท้อง แต่ตอนนี้เด็กน้อยออกมาสู่โลกกว้างแล้ว ความคล่องตัวในการทำงานน้อยมาก จึงต้องขอให้คนเลี้ยงช่วยนำเด็ก ๆ ไปเเลี้ยง

เมื่อเริ่มปฏิบัติงานความสงสัยในงานจะปรากฎทุกครั้ง 5555 ในงาน cataloger จะมีการพูดคุย ปรึกษางานกันตลอด มีทั้งเรื่องความไม่แน่ใจในการลงรายการ การขอความคิดเห็นร่วมกันเพื่อให้การปฏิบัติงาน การลงรายการเป็นมารฐานเดียวกัน เป็นต้น โชคดีที่เพื่อนร่วมงานสามารถให้คำปรึกษากันได้ตลอด แน่ใจบ้างไม่แน่ใจบ้างแต่ก็ช่วยกันตอบไม่มีการนิ่งต่อคำถามที่ถามไป ถ้าเรื่องไหนไม่แน่ใจ ตัดสินใจกันไม่ได้ จะรวบรวมคำถามเพื่อมาปรึกษาหัวหน้างานอีกครั้ง

เรื่องที่ปรึกษาจะมีทั้งเรื่องเล็กเรื่องใหญ่เรื่องไม่เป็นเรื่อง 55555

อย่างเล่มนี้เป็นการตรวจ ปรึกษาเรื่องการให้เลขชื่อเรื่อง คือ ผู้แต่งคนนี้เขียนไว้หลายชื่อเรื่อง แต่เล่มนี้ให้เลขที่ชื่อเรื่องกระโดดจากเล่มอื่น เช่น ส64 ส644 ส645 แต่เล่มที่ตรวจอยู่ในมือให้เลข ส56
 
2 เล่มนี้ ปรึกษาเนื่องจากกำลังจะ catalog แต่มีการแยก bib มา จึงต้องสอบถามกูรูด้านนวนิยายเสียหน่อยว่าเป็นภาคต่ออย่างที่ได้สืบค้นมาก่อนที่จะปรึกษาหรือไม่ เพื่อความแน่ใจในการทำรายการ
เป็นการส่งงานในการทำ Authority เพราะการทำ Authority เราใช้วิธีแบ่งตามตัวอักษร
แนะนำ ชวนคุยหนังสือน่าอ่าน