WFH แท้จริงที่ฝันไว้ 555 (ฉบับแม่ลูกเล็ก)

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือที่เรียกกันติดปากว่า โควิด 19 แรกระบาดที่เมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน จากนั้นระบาดไปทั่วโลก ทำให้ผู้คนเดือดร้อนมาก โรคควบคุมได้ยากเพราะเป็นโรคอุบัติใหม่ ทำให้ผู้คนการดำเนินชีวิตเปลี่ยนไป ทุกอาชีพเดือดร้อนหมด รวมถึงหอสมุดเพราะเป็นแหล่งให้บริการ คนเข้าใช้เป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงกับโรคระบาดเป็นอย่างมาก หน่วยงานจึงใช้มาตรการตามระเบียบของมหาวิทยาลัยจัดสรรบุคลากรมาปฏิบัติงานที่ทำงานอย่างน้อย 3 วันทำการ

ตามชื่อ blog เลยคะ เคยอยากทำงานและได้เลี้ยงลูกไปด้วย5555 แต่…ช่วงแรกติดขัดมาก เพราะลูกคิดว่าแม่มีของเล่นใหม่ (อุปกรณ์การทำงาน) เรียกว่าวุ่นวายมาก เมื่อเริ่มลงตัวก็ถือว่าพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส ได้มีกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับลูกอย่างมาก ทั้งเรื่องชีวิตประจำวัน เช่น การทำอาหาร การเล่นกับลูกที่มากขึ้น และงานประจำที่นำมาปฏิบัติ โชคดีที่งานประจำสามารถนำกลับมาทำที่บ้านได้ ได้แก่ การลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ การตรวจความถูกต้องการลงรายการทรัพยกรสารสนเทศ การทำ authority และการปรับปรุง authority เรียกได้ว่ากิจกรรมทุกอย่างที่กล่าวมามีลูกเข้ามามีบทบาทในทุกกิจกรรม เครียดบ้าง เหนื่อยบ้าง แต่รวมๆ ถือว่าดี รวมถึงสถิติการปฏิบัติงาน ส่วนตัวคิดว่าดีเช่นกันคะ

ข้อดีของการ WFH

1. ประหยัด เรื่องเวลาการเดินทาง การแต่งตัว ค่าใช้จ่ายต่างๆ

2. รู้สึกว่าทำงานที่บ้านเหมือนจดจ่อสิ่งที่ทำได้ดีกว่า มีสมาธิ งานที่ปฏิบัติได้ปริมาณมากและมีประสิทธิภาพมากกว่า

3. มีเวลากับครอบครัวมากขึ้น กิจกรรมทุกกิจกรรมจะมี พ่อ แม่ ลูก ตลอด

4. ร่างกายยังกระปรี้กระเปร่า เลิกงานเวลาเดียวกันกับตอนทำที่ทำงาน แต่ความอ่อนเพลียแตกต่างกัน

ข้อเสียของการ WFH

1. ข่าวสารต่างๆ อาจไม่รู้ทันท่วงที แต่ความทันสมัยทางเทคโนโลยี ทำให้สะดวกในการติดต่อเพื่อนร่วมงานมากขึ้น

2. เมื่อเกิดปัญหาในการปฏิบัติงาน การปรึกษากับเพื่อนร่วมงานไม่ค่อยสะดวก แม้มีเครื่องมีสื่อสารที่สะดวกขึ้น แต่บางคนไม่ได้ใช้เครื่องมือสื่อสารตลอด

ก่อนปฏิบัติงาน นำตัวเล่มมาเช็ดทำความสะอาดก่อน

ระหว่างปฏิบัติงาน

เมื่อเสร็จแล้ว แพคใส่กล่อง

จดจำไว้ WFH 23/3/62 – 19/5/63