ภาพจิตรกรรมฝาผนัง@วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

จากการเดินทางไปท่องเที่ยว ณ วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน เมื่อประมาณเดือนกรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา ดิฉันได้มีโอกาสฟังบรรยายจากคุณวิมล สุขแดง  ซึ่งเป็นประธานกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนพระบาทด้วยต้ม ได้รับทราบข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังในโบสถ์ ณ วัดพระพุทธบาทห้วยต้มแห่งนี้ว่า  เป็นผลงานสร้างสรรค์ที่ไม่เหมือนใคร และไม่มีใครเหมือนอีกเช่นเคย คือ ภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังของโบสถ์วัดทั่ว ๆ จะเป็นภาพเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า พระพุทธศาสนา การประสูติ ตรัสรู้และปรินิพพานของพระพุทธเจ้า ภาพวาดนางฟ้า เทวดา ความดี ความชั่ว นรก สวรรค์ เป็นต้น  แต่สำหรับวัดแห่งนี้ ภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังทั้งหมดจะเกี่ยวเนื่องกับหลวงปู่ครูบาชัยยะวงศาพัฒนา ตั้งแต่เยาว์วัยจนกระทั่งท่านมรณภาพ

นอกจากนี้ยังมีประวัติเมืองลี้แต่เดิมที่เคยเป็นซาก วิถีการดำเนินชีวิตของชาวบ้านปกาเกอะญอ  การแต่งกายของชาวปกาเกอะญอ ซึ่งสามารถดูภาพจิตรกรรมฯ โดยดูจากลายทอผ้าที่แตกต่างกันของชาวปกาเกอะญอ  เนื่องจากชาวปกาเกอะญอได้มีการอพยพมาอยู่ที่ ณ หมู่บ้านแห่งนี้จากหลายจังหวัด เช่น เชียงราย เชียงใหม่ ตาก แม่ฮ่องสอน ลำพูน เป็นต้น  ตลอดจนการเสด็จของในหลวงรัชกาลที่ 9 การจัดงานพิธีเปลี่ยนผ้าครองของสรีระสังขารครูบาเจ้าชัยยะวงศาพัฒนาในทุก ๆ ปี จะจัดขึ้นในวันที่ 17 พฤษภาคมและการจัดงานทอดกฐินฯ เป็นต้น

การดูภาพจิตรกรรมฝาผนังของวัดแห่งนี้ เริ่มเรื่องราวเรื่องเล่าจากภาพโดยเมื่อเราเดินเข้ามาในโบสถ์ แล้วหันหน้าออกทางประตูโบสถ์ที่เดินเข้ามา แล้วเหลือบมองทางด้านขวามือ ซึ่งจุดนี้เองเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องเล่าที่เกี่ยวเนื่องกับหลวงปู่ครูบาชัยยะวงศาพัฒนา จากนั้นเดินวนซ้ายคล้ายกับการเวียนเทียน ถ้าหากเราต้องการดูแล้วเข้าใจแจ่มแจ้ง สิ่งจำเป็น คือ ต้องมีไกด์ในการแนะนำภาพต่าง ๆ เหล่านี้  ซึ่งในวันนั้นดิฉันโชคดีที่ได้มีไกด์ในการแนะนำ ถ้าจะให้ดีเราควรทำการบ้านก่อนการเดินทาง โดยการศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับชุมชน/วัดแห่งนี้มาบ้างก็จะทำให้เราสามารถเข้าใจได้ดียิ่งขึ้น แต่อาจจะไม่ทั้งหมด ดิฉันเองก็เป็นคนหนึ่งที่หาดูหาอ่านข้อมูลก่อนเดินทางไป เมื่อดูภาพจิตรกรรมฝาผนังและฟังเรื่องราวทั้งหมดแล้วก็ทำให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาตลอดจนความเมตตาของพระโพธิสัตว์ “หลวงปู่ครูบาวงศ์” ที่มีต่อชาวบ้านฯ ถึงกับน้ำตาซึม