Category: วัด/พุทธสถาน/สงฆ์/พระพุทธรูป

วัดพระธาตุดอยคำ เชียงใหม่

วัดพระธาตุดอยคำ เป็นวัดสำคัญในจังหวัดเชียงใหม่ อายุเก่าแก่กว่า 1,300 ปี ตั้งอยู่บริเวณดอยคำ ด้านหลังอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ห่างจากตัวเมืองประมาณ 10 กิโลเมตร วัดพระธาตุดอยคำมีความสูงจากระดับที่ราบเชียงใหม่ราว 140 เมตร และมีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 465 เมตร วัดพระธาตุดอยคำมีลานชมวิวที่สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์รอบเมืองเชียงใหม่ และยังเป็นที่ประดิษฐานพระเจ้าทันใจซึ่งมีอายุเก่าแก่กว่าห้าร้อยปี

วัดพระธาตุดอยคำสร้างในปี พ.ศ. 1230 รัชสมัยพระนางจามเทวีกษัตริย์แห่งหริภุญชัย โดยพระโอรสทั้ง 2 เป็นผู้สร้าง ประกอบด้วยเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า ศาลาการเปรียญกุฏิสงฆ์ และพระพุทธรูปปูนปั้น เดิมชื่อวัดสุวรรณบรรพต แต่ชาวบ้านเรียกว่า “วัดดอยคำ”

Read More

ลูกนิมิต

ลูกนิมิต

          นิมิต หมายถึงวัตถุที่เป็นเครื่องหมายบอกกำหนดเขตหรือแดนแห่งสีมา เป็นเครื่องหมายบอกเขตสีมาที่พระวินัยกำหนดให้ใช้ได้มี 8 อย่าง คือภูเขา ศิลา ป่าไม้ ต้นไม้ จอมปลวก หนทาง แม่น้ำ น้ำ แต่ที่นิยมกันมากที่สุดคือใช้ศิลาหรือหินเป็นนิมิต

Read More

วัดภูเก็ต น่าน

วัดภูเก็ต ตั้งอยู่ในตำบลวรนคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน เห็นชื่อแล้วอาจจะแปลกใจกันเล็กน้อยว่าชื่อวัดน่าจะอยู่ในจังหวัดภูเก็ตมากกว่า ซึ่งตามจริงแล้ววัดภูเก็ต ตั้งชื่อตามหมู่บ้านที่ชื่อว่า หมู่บ้านเก็ต แต่ด้วยวัดตั้งอยู่บนเนินเขา ซึ่งทางเหนือเรียกว่า “ดอย” หรือ “ภู” จึงตั้งชื่อว่า “วัดภูเก็ต” หมายถึง วัดบ้านเก็ตที่อยู่บนภู หรือ ดอย วัดภูเก็ต  เป็นวัดที่มีภูมิทัศน์และวิวที่สวยงามโดยจุดเด่นของวัด คือ มีระเบียงชมวิวด้านหลังวัด ติดกับทุ่งนาที่กว้างไกลพร้อมด้วยฉากหลังเป็นภูเขาของวนอุทยานดอยภูคาในยามเช้าเป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นที่งดงามอีกแห่งหนึ่ง

พระอุโบสถทรงล้านนาประยุกต์ จิตรกรรม ฝาผนังสามมิติ เป็นที่ประดิษฐาน “หลวงพ่อแสนปัว หรือ หลวงพ่อพุทธเมตตา” ที่ศักดิ์สิทธิ์ หันพระพักตร์ไปทางทิศตะวันออก

Read More

วัดตาก้อง

วัดตาก้อง

     วัดตาก้อง เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในตำบลตาก้อง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

     วัดตาก้องสร้างเมื่อ พ.ศ. 2225 และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2525 เดิมทีบริเวณหน้าวัดมีแม่น้ำสายโบราณสายหนึ่งที่ใช้เป็นเส้นทางเดินเรือไปบ้านยาง พระแท่นดงรัง จังหวัดกาญจนบุรี วัดตั้งอยู่ตรงหมู่บ้านตาก้อง เดิมเรียกว่า บ้านอ้ายก้อง สันนิษฐานว่าคงเรียกตามชาวจีนซึ่งมีฐานะร่ำรวยเป็นเจ้าของโรงหีบอ้อย จากคำบอกเล่าวัดตาก้อง เดิมมีชื่อว่า วัดไพรวัลย์นิกาวาส เหตุที่ใช้ชื่อนี้เพราะที่ตั้งของวัดยังเป็นป่าอยู่ ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีการแบ่งเขตการปกครองเป็นหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ ในครั้งนั้นหมู่บ้านอ้ายก้องได้ยกฐานะเป็นตำบลชื่อว่า ตำบลตาก้อง จึงสันนิษฐานว่าเปลี่ยนชื่อวัดตามชื่อตำบล

Read More

เที่ยววัดมะขาม เมืองราชบุรี

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2567 ที่ผ่านมาได้มีโอกาสไปเที่ยวที่วัดมะขาม ตำบลคุ้งพยอม อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ดิฉันใช้เวลาเดินทางโดยรถยนตร์ส่วนตัวจากบ้าน ประมาณ 20 นาที ซึ่งห่างจากตัวเมืองราชบุรีประมาณ 30 กิโลเมตร ขับรถผ่านสะพาน (มอญ) คุ้งพยอม-นครชุมน์ ไม่นานนักก็ถึงวัดมะขาม ซึ่งเป็นสถานที่จัดงาน “เจี๊ยะ โม่ง โร่ง โม่น เดิง ราชบุรี” กินอยู่ดูมอญ เมืองราชบุรี ครั้งที่ 8 ประจำปี 2567 มหกรรมอาหารและศิลปะวัฒนธรรมมอญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ภายในงานมีการผูกร้อยเรื่องราวอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมต่าง ๆ  เชื่อมโยงด้วยกัน โดยให้ความสำคัญกับอาหารการกินเป็นหลัก มีกิจกรรมประกวดสำรับมอญ การออกบูธของร้านอาหารมอญสูตรโบราณ ชม ชิม ช็อป แบบชิล ๆ กับตลาดสินค้าหัตถกรรม เรียนรู้วิถีภูมิปัญญาพื้นบ้าน การปักผ้าลายมอญ การสานเสื่อกก การทำบายศรีจากใบตอง การสาธิตการทำกะละแม การประดิษฐ์ว่าวไทย ฯลฯ ภายในงานเต็มไปด้วยผู้คนที่แต่งกายด้วยเสื้อผ้าพื้นถิ่นชาวมอญ ห่มสไบที่มีการปักด้วยลวดลายที่สวยงามเป็นเอกลักษณ์ของวิถีชีวิตชาวมอญ และในช่วงเย็นยังมีการแสดงต่าง ๆ เช่น การแสดงรำมอญหงสาวดี การแสดงระบำมอญสามัคคี รวมถึงขบวนแห่วัฒนธรรมที่เริ่มเดินจากวัดใหญ่นครชุมน์ผ่านสะพาน (มอญ) คุ้งพยอม-นครชุมน์ เข้าสู่ลานพิธีวัดมะขาม และอีกหนึ่งไฮไลต์ที่ห้ามพลาดของงาน คือ ครั้งแรกกับการร่วมห่มผ้าพระเจดีย์ทรงมอญที่เก่าแก่กว่า 200 ปี

Read More

เรื่องของ “โกร่ง”

หากจะกล่าวถึงเกจิอาจารย์ท้องถิ่น ที่มีชื่อเสียงในอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช มีน้อยคนที่จะไม่รู้จัก “พ่อท่านผอม เปสโล” อดีตเจ้าอาวาสวัดดอนใคร วัดดอนใคร ตั้งอยู่ที่หมู่ 9 ตำบลกลาย อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมา ดิฉันและครอบครัวได้ไปนมัสการกราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล ซึ่งภายในศาลาหรือหอพระ จะมีรูปหล่อพ่อท่านผอม เปสโล และทางด้านซ้ายมือของรูปหล่อ มีโกร่งวางไว้ 1 ใบ สำหรับผู้ที่มีความเลื่อมใสศรัทธา หรือผู้ที่ขอพรได้สำเร็จสมหวัง จะนำเงินใส่ในโกร่งนี้

Read More

วัดดอนขนาก

วัดดอนขนาก

     วัดดอนขนาก เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

Read More

พระศรีศาสดา

พระศรีศาสดา ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่าสร้างในสมัยใด คงมีแต่พงศาวดารเหนือ ซึ่งเป็นเอกสารที่เล่าถึงตำนานเมืองเหนือเรื่องต่าง ๆ สมัยกรุงศรีอยุธยา ถูกเรียบเรียงขึ้นใหม่โดยพระวิเชียรปรีชา (น้อย) ในปีพุทธศักราช 2350 ที่อ้างถึงกษัตริย์เชียงแสนพระนามพระเจ้าศรีธรรมไตรปิฎกเป็นผู้สร้าง พร้อมกับการสร้างเมืองพิษณุโลกและพระพุทธรูปอีก 2 องค์คือพระพุทธชินสีห์และพระพุทธชินราช

พุทธศักราช 2409 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชนิพนธ์เพิ่มเติมเกี่ยวกับประวัติการสร้างพระพุทธชินราช พระพุทธชินสีห์ และพระศรีศาสดา ในชื่อ “ตำนานพระพุทธชินราช พระพุทธชินศรี และพระศรีศาสดา” ในหนังสือวชิรญาณวิเศษ โดยใช้พงศาวดารเหนือในการอ้างอิงจึงทำให้มีเนื้อหาหลักคล้ายคลึงกัน แต่เพิ่มเติมการสร้างพระเหลือเข้าไป และมีการระบุศักราชในการสร้างพระพุทธรูปทั้ง 3 องค์ไว้ดังนี้ พระพุทธชินสีห์และพระศรีศาสดาหล่อในปีพุทธศักราช 1498 และพระพุทธชินราชหล่อขึ้นในปีพุทธศักราช 1500 (หย่อนอยู่ 7 วัน)

Read More