อย่ารอให้ชรา

หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ได้จัดกิจกรรมให้แก่ผู้สูงอายุในชุมชน
เพื่อเตรียมความพร้อมของชุมชนในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
ผลผลิตของกิจกรรมหนึ่งที่ยังคงอยู่ คือ กลุ่มไลน์ Smart Aging
ซึ่งพี่ๆ หลายท่านยังคงอยู่กันอย่างอบอุ่นหากนับถึงปีปัจจุบัน ร่วม 3 ปี  ล่วงมาแล้ว
ในกลุ่มไลน์นี้ นอกจากพี่ๆ จะเข้ามาทักทาย พูดคุย ส่งข่าว ข้อมูลต่างๆ แล้ว
ทางหอสมุดฯ ก็ใช้ช่องทางนี้เป็นการสื่อสารกับสมาชิกในกลุ่มด้วย

 

ในทุกๆ วัน พี่ๆ จะแชร์ข้อมูลที่มีประโยชน์หลากรูปแบบมาแบ่งปันกัน
หลายๆ ครั้งที่ผู้เขียนแวะเวียนเข้าไป “ส่อง” ก็มักพบเรื่องราวที่น่าสนใจเสมอๆ
และบ่อยครั้งที่ผู้เขียนเองก็ยังแชร์ข้อมูลเพื่อส่งต่อเรื่องราวดีๆ ต่อไป
บล้อคนี้ ผู้เขียนตั้งใจแปลงคลิปวิดีโอชิ้นหนึ่ง
ที่พี่ๆ แบ่งปันมา เพื่อนำเสนอแง่งามในมุมมองของบุคคลต้นเรื่อง
ซึ่งผู้เขียนมองว่าสามารถเป็น Life Coach
เพื่อเรียนรู้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้เป็นอย่างดี

 

ผู่้เขียนได้ประมวลความนำมาพิมพ์ถ่ายทอดคำบรรยายประกอบภาพ
แทนคลิปต้นฉบับ เพื่อให้สะดวกต่อการอ่านข้อมูลในรูปแบบตัวอักษร
ถ้อยคำจากคลิปนี้ เป็นคำพูดของชายชราชาวจีนท่านหนึ่ง
มีการระบุนามผู้แปลความเป็นภาษาไทย คือ สุวิไล เจนบรรเจิด

 

และเมื่อสืบค้นข้อมูลจาก Youtube พบผู้ใช้นาม lek supawdee
เผยแพร่คลิปวิดีโอมีความยาว 2:47 นาที เมื่อวันที่ 5 พ.ย. 2020
ใช้ชื่อว่า  อย่ารอให้ชราแล้วจึงตระหนักได้ว่า…
สนใจติดตามได้ที่ https://youtu.be/9rWuT6G_9y8