คนมีสิทธิ์เท่านั้นจะเข้าใจ

ลูกสาวกำลังศึกษาอยู่ชั้นประถม เป็นครั้งแรกที่ได้รับสิทธิ์พิเศษเป็นของกินจากทางโรงเรียน 5555 ของโปรดน้องด้วยจึงตื่นเต้นมากหน่อย โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่านให้เด็ก ๆ ได้รับการสนับสนุน “โครงการส่งเสริมรักการอ่าน เดอะ พิซซ่า คอมปะนี ชวนน้องอ่าน” เพื่อสนับสนุนให้เด็กไทยรักการอ่าน เพราะการอ่านเป็นบ่อเกิดปัญญา ในการได้สิทธิ์นั้นทางครูประจำชั้นจะให้นักเรียนอ่านและเขียนบันทึกเรื่องที่ตนเองอ่าน เมื่อการอ่านจบตามที่กำหนด ก็จะได้รับคูปองรับประทานพิซซ่าฟรีสำหรับเด็กน้อยคนเก่ง เป็นตัวเสริมแรงกระตุ้นให้นักเรียนรัก สนใจการอ่าน ผลลัพธ์ที่เห็นน้องมีความสนใจหยิบ หาหนังสือภายในบ้านมาอ่านเอง ถ้าพบคำที่อ่านไม่ได้น้องจะมาถาม และมีการจดบันทึกคำที่อ่านไม่ได้เพื่อมาสอนเพิ่มทักษะการอ่านกันอีกครั้งภายในครอบครัว

วันที่เจ้ ๆ พาน้องไปรับประทานพิซซ่า เจ้าของสิทธิ์มีความภูมิใจในสิ่งที่ตนเองชื่นชอบ (อ่าน) ที่ทำได้สำเร็จ พอเห็นสิทธิ์ของลูกแล้วอยากได้บ้าง… เอ่ออ ไม่ใช่!5555 แต่คิดว่าเป็นแนวทางในการส่งเสริมการอ่าน การยืมหนังสือของนักศึกษา แต่โครงการฯ สนับสนุนเพียงชั้นประถมศึกษา จึงคิดและอยากเก็บเป็นไอเดียเพื่อหาแนวทาง แนวคิดในการแก้ปัญหาไม่ยืมหนังสือของฝ่ายหอสมุดฯ ทุเลาลงได้บ้าง ^_^