หัวเรื่องประวัติศาสตร์ไทย

 

ตั้งแต่อดีตนั้นในประเทศไทยมีเหตุการณ์สำคัญ ๆ ทางประวัติศาสตร์ เกิดขึ้นมากมายหลากหลายเหตุการณ์ วันนี้จาเลยอยากจะมาแนะนำหัวเรื่องที่ช่วยในการสืบค้นหนังสือจาก Web OPAC ของหอสมุดกันค่ะ ก่อนอื่นจาจะพาไปทำความรู้จักกับหัวเรื่อง หรือ Subject กันก่อนนะคะ ว่า หัวเรื่องนั้นสำคัญยังไง?

 

หัวเรื่อง หรือ Subject คือ คำ หรือวลีที่กำหนดขึ้นแบบ สั้น กระชับ ได้ใจความ และมีความหมายครอบคลุมเนื้อหาของหนังสือแต่ละเล่ม และเป็นสิ่งที่ห้องสมุดแต่ละแห่ง ใช้เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถหาหนังสือ หรือสารสนเทศที่ต้องการได้โดยง่าย

แต่โดยปกติแล้วคนส่วนใหญ่มักจะค้นหาด้วยการใช้คำสำคัญ หรือ Keyword กันมากกว่า เนื่องจากง่าย และสะดวกต่อการค้นหา แต่ในขณะเดียวกันหัวเรื่องจะมีความซับซ้อนมากกว่า แล้วหัวเรื่องกับคำสำคัญ มีความแตกต่างกันอย่างไร?

 

คำสำคัญ หรือ Keyword เป็นคำ หรือวลีที่ปรากฏอยู่ในชื่อเรื่อง หรือส่วนต่าง ๆ ของหนังสือเล่มนั้น ๆ เป็นภาษาอิสระ ที่ไม่ได้ถูกกำหนดขึ้น เหมาะกับการหาข้อมูลแบบกว้าง ๆ ไม่ฉพาะเจาะจงเท่าไหร่นัก

ดังนั้นการค้นหาข้อมูลด้วยคำสำคัญ จะได้ผลลัพธ์ของเนื้อหาที่ค่อนข้างกว้างกว่าการสืบค้นแบบใช้หัวเรื่อง เพราะว่า การค้นหาด้วยหัวเรื่องจะมีการระบุข้อมูลที่ชัดเจนกว่า เนื่องจากมีหัวเรื่องย่อยเข้ามาช่วยขยายหัวเรื่องนั้น ๆ เช่น การระบุเขตภูมิศาสตร์, การระบุช่วงสมัย หรือการระบุช่วงปีต่าง ๆ เป็นต้น ทำให้การค้นหาได้ข้อมูลที่ตรงตามความต้องการมากกว่า และสามารถกรองข้อมูลให้เหลือน้อยกว่าการค้นหาแบบใช้คำสำคัญนั่นเอง

 

และสำหรับผู้ที่สนใจข้อมูลทางด้านประวัติศาสตร์ไทย วันนี้จาได้รวบรวมและยกตัวอย่างหัวเรื่องที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทยมาฝากกันค่ะ เช่น

  • หากต้องการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทย สามารถค้นได้แบบกว้าง คือ

ไทย—ประวัติศาสตร์

  • หากต้องการค้นหาข้อมูลแบบระบุช่วงสมัย สามารถค้นได้ คือ

ไทย—ประวัติศาสตร์—กรุงรัตนโกสินทร์

ไทย—ประวัติศาสตร์—กรุงธนบุรี

ไทย—ประวัติศาสตร์—กรุงศรีอยุธยา

ไทย—ประวัติศาสตร์—กรุงสุโขทัย

  • หากต้องการข้อมูลที่ลึกไปกว่านั้นก็สามารถระบุช่วงปี หรือช่วงรัชสมัยลงไปได้ เช่น

ไทย—ประวัติศาสตร์—กรุงรัตนโกสินทร์—2475-

ไทย—ประวัติศาสตร์—กรุงรัตนโกสินทร์–รัชกาลที่ 1, 2325-2352

ไทย—ประวัติศาสตร์—กรุงธนบุรี—2310-2325

ไทย—ประวัติศาสตร์—กรุงศรีอยุธยา—1893-2310

ไทย—ประวัติศาสตร์—กรุงสุโขทัย—1800-1900

 

หัวเรื่องที่รวบรวมไว้นี้ไม่เพียงแต่สามารถค้นหาได้จากหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์เท่านั้น

แต่ยังสามารถค้นหาข้อมูลได้จากหลาย ๆ ห้องสมุดเลยค่ะ

อ้างอิงหัวเรื่องจาก: https://webhost2.car.chula.ac.th/thaiccweb/main.php

จริณ.