เรื่องเล่าดีๆ จากพี่สู่น้อง

บล๊อคนี้มีเรื่องเล่าและเรื่องราวดีๆ มาเล่าสู่กันฟัง เมื่อประมาณเดือนสิงหาคม ผู้เขียนซึ่งทำงานเป็นบรรณารักษ์ ของหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ได้รับการติดต่อจากท่านอาจารย์จุไรรัตน์ ลักษณะศิริ (คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร) ว่า มีศิษย์เก่าท่านหนึ่งคือ คุณพรรณพิมล คชะสุต หรือพี่ต้อยติ่ง ของน้องๆ ชาวอักษรฯ ศิลปากร ประสงค์จะบริจาคหนังสือนวนิยายของคุณ กฤษณา อโศกสินให้กับหอสมุดฯ (ในที่นี่ขอเรียกคุณพรรณพิมล คชะสุต ว่า “พี่ต้อยติ่ง”นะคะ เนื่องจากตัวผู้เขียนเองก็เป็นศิษย์เก่าอักษรฯ ศิลปากร รุ่นที่ 20 และถือได้ว่าเป็นศิษย์รุ่นน้องด้วยก็ได้) ซึ่งหนังสือดังกล่าวเป็นหนังสือที่มีคุณค่าที่พี่ต้อยติ่ง ได้เก็บสะสมมานานนับหลายสิบปีและเก็บรักษาเป็นอย่างดี โดยคุณกฤษณา อโศกสิน ที่ได้มอบให้ด้วยความรักและผูกพันกันมานานกับพี่ต้อยติ่งพร้อมกับลายเซ็นต์ เป็นจำนวน 88 เล่ม เนื่องจากพี่ต้อยติ่งเห็นว่า ตัวพี่ต้อยติ่งเป็นศิษย์เก่าและเป็นศิษย์รุ่นแรกของคณะอักษรฯ ศิลปากร จึงได้เลือกที่จะบริจาคให้กับหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์  ซึ่งเป็นหอสมุดฯ ที่ตั้งอยู่ในวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ที่เดียวกับคณะอักษรศาสตร์ จุดประสงค์ของพี่ต้อยติ่ง ก็เพื่อให้ศิษย์รุ่นน้องได้อ่านกัน

ซึ่งหลังจากที่ได้รับการติดต่อจาก อ.จุไรรัตน์ ผู้เขียนก็ได้ติดต่อกับพี่ต้อยติ่ง เรื่องการบริจาคหนังสือจำนวนดังกล่าว หลังจากติดต่อพูดคุยทางโทรศัพท์กันหลายครั้ง ก็ได้บทสรุปว่า ผู้เขียนจะเป็นผู้ไปรับหนังสือดังกล่าวที่บ้านของพี่ต้อยติ่งด้วยตนเอง ในเดือนกันยายน แต่เนื่องจากผู้เขียนติดภารกิจของหอสมุดฯ ในหลายๆ งาน จึงได้ขอเลื่อนกำหนดออกไป จนกระทั้งต้นเดือนตุลาคมพี่ต้อยติ่งได้โทรศัพท์ติดต่อกลับมาอีกครั้งว่าได้เตรียมตัวเล่มไว้เรียบร้อย และจะให้หลายชายและญาติเป็นผู้นำหนังสือมาให้ที่หอสมุดฯ ผู้เขียนไม่ต้องไปรับด้วยตัวเองแล้ว

 

คุณพรรณพิมล คชะสุต (พี่ต้อยติ่ง) กับหนังสือทั้ง 88 ล่ม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จดหมายมอบหนังสือบริจาคและรับมอบหนังสือ

แจ้งข่าวและความคืบหน้าใน เพจ I’m Art (เพจของศิษย์เก่าคณะอักษรศาสตร์ ม.ศิลปากร)

ในขณะนี้หนังสือผลงานของคุณกฤษณา อโศกสิน ที่ได้รับมอบจากคุณพรรณพิมล คชะสุต(พี่ต้อยติ่ง) อักษรศาสตร์รุ่นที่1 หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ อยู่ในระหว่างดำเนินการเพื่อออกบริการให้น้องๆศิษย์ปัจจุบันได้อ่านกันค่ะ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น้องๆ ศิษย์ปัจจุบันสนใจหนังสือเหล่านี้ ติดตามหาอ่านได้ที่หอสมุดพระราชวังสนามจัทร์นะคะ

นี่คือการส่งต่อความมีน้ำใจและความปรารถนาดีจากศิษย์รุ่นพี่สู่ศิษย์รุ่นน้องค่ะ

 

 

แหล่งอ้างอิง : รูปภาพบางส่วนจากเพจ I’m Art