หนังสือส่งคืนทางพัสดุ

หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ เปิดให้บริการยืมคืนหนังสือ ในวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.30-19.00 น. และวันเสาร์-อาทิตย์ตั้งแต่เวลา 10.00-18.30 น. แต่หากผู้ใช้บริการประสงค์จะคืนหนังสือนอกเหนือจากเวลาทำการดังกล่าว ก็สามารถคืนได้เช่นกัน ด้วยการหย่อนหนังสือใส่ตู้รับคืนหนังสือที่ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าอาคารหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ และสำหรับผู้ใช้บริการที่ไม่สะดวกมาส่งคืนหนังสือที่หอสมุดฯ ก็สามารถส่งคืนหนังสือมาทางพัสดุก็ได้เช่นเดียวกัน

หอสมุดฯ ได้รับหนังสือส่งคืนทางพัสดุเป็นประจำ จากหลากหลายผู้ให้บริการขนส่ง และเมื่อได้รับพัสดุแล้วสิ่งที่ดำเนินการต่อไปคือ

  • ลงรับพัสดุ (เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับตรวจสอบว่าได้รับพัสดุวันที่เท่าไหร่ เลขพัสดุอะไร ใครเป็นผู้ส่ง)
  • เมื่อเปิดกล่องนำหนังสือออกมาเช็ดทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ
  • ทำการรับคืนหนังสือเข้าระบบ  โดยวันที่รับคืนจะยึดเอาวันที่ประทับรับพัสดุจากบริษัทผู้ขนส่ง หรือวันที่บริษัทผู้ขนส่งรับพัสดุนั้นเข้าระบบ
  • พิมพ์รายการรับคืนเพื่อเก็บเป็นหลักฐาน และแยกหนังสือส่งขึ้นชั้นเพื่อให้บริการต่อไป

ขั้นตอนดังกล่าวเป็นการปฏิบัติในเหตุการณ์ปกติ ซึ่งหากรับคืนหนังสือแล้วปรากฎค่าปรับหนังสือเกินกำหนดส่ง ค่าปรับก็จะถูกจัดเก็บในชื่อของผู้ยืม และทางหอสมุดฯ ก็จะมีขั้นตอนในการติดตามต่อไป

ส่วนปัญหาจากการส่งคืนหนังสือทางพัสดุ ก็จะมีในเรื่องของกล่องพัสดุได้รับความเสียหาย ฉีกขาด หรือเปียกน้ำ ซึ่งหลายครั้งก่อให้เกิดความเสียหายต่อหนังสือที่เป็นทรัพย์สินของหอสมุดฯ ยิ่งหนังสือบางเล่มเป็นหนังสือที่ทรงคุณค่า มีเล่มเดียว และหาซื้อไม่ได้แล้ว ทำให้เป็นที่น่าเสียดาย และน่าเสียใจต่อคนที่รักหนังสือค่ะ

สำหรับวิธีการแก้ปัญหาข้างต้น สามารถทำได้โดย

  • หาถุงพลาสติกใส่หนังสือก่อน 1 ชั้น จากนั้นหุ้มด้วยพลาสติกกันกระแทก ก่อนที่จะใส่กล่องกระดาษ เมื่อปิดกล่องใช้เทปปิดกล่องปิดบริเวณฝากล่องให้สนิท และมัดเชือกกล่องเพื่อเพิ่มความแข็งแรงไม่ให้กล่องแตกเมื่อถูกโยนหรือได้รับแรงกระแทก เพียงแค่เพิ่มขั้นตอนง่าย ๆ นี้เข้าไปก็จะช่วยลดปัญหาในเรื่องของกล่องพัสดุได้รับความเสียหาย ไปได้เยอะเลยค่ะ

    ช่วยกันดูแลหนังสือนะคะ เพื่อที่หนังสือจะได้ทำหน้าที่ของมันต่อไปอีกยาวนาน