ดอกไม้ริมทาง

หลายครั้งที่ผ่านเส้น ดอนยายหอมไปวัดดอนขนาก จะเห็นต้นไม้รายทางมากมาย  แต่มีอยู่ต้นหนึ่งรู้สึกมองแล้วแปลกตาสีของทั้งต้นและใบ ดูสวยงาม สีของใบสดใส ไล่สีสวยงามขึ้นอยู่ตามข้างทางสองฝั่ง มีตั้งต้นเล็กบ้าง ต้นใหญ่บ้าง เป็นจุด ๆ ในดงหญ้าดูเด่นสวยงามจริงๆ

พยายามถามคนแถวนั้นและพี่ ๆ ที่รู้จักต่างตอบว่าไม่รู้กันเลย และได้พยายามค้น จนเจอและรู้ว่าคือ ต้นกระเจี๊ยบผีขึ้นตามข้างทาง โดยใบต้นกระเจี๊ยบผี ก็จะมีสีเขียว แล้วค่อยเปลี่ยนเป็นสีเหลืองทอง ขอบใบจะออกสีชมพูแดงอ่อนๆ สวยงามมากครับ

สวยไหมครับ สีหวานไหมครับ บางต้นเป็นพุ่มใหญ่สวยมากครับ แต่ความสวยของมันกับชื่อของพืชพันธู์นี้ไปคนละทางเลย ชื่อของพืชชนิดนี้คือ ต้นกระเจี๊ยบผี  จะขึ้นเองตามธรรมชาติ ตามข้างทาง สวนในที่ต่าง ๆ บางพื้นที่ สนใจอยากเห็นต้นจริงเชิญแวะชมได้ ตามข้างทางเส้น ก่อนถึงวัดดอนยายหอมและเส้นริมคลองส่งน้ำ วัดดอนยายหอมถึงวัดดอนขนากครับผม