Copy เอกสารด้วยวิธีง่ายๆ

Work from home กับงานที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้า ที่ต้องปฏิบัติเพิ่มเติมนอกเหนือจากงานประจำที่เป็นตัวชี้วัด คือ การ copy ชื่อเรื่อง วิทยานิพนธ์ ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ  อาจารย์ที่ปรึกษา บทคัดย่อภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ  ไปวางที่  five wold  เพี่อตรวจและแก้ไขคำให้ตรงกับ five pdf ที่เรา copy มา ที่ผิดส่วนใหญ่จะเป็นคำที่มี สระ อำ ทำอย่างนี้ทั้งวัน หรือแม้กระทั้งปฏิบัติงานปกติที่หอสมุด ก็จะต้องแบ่งเวลาไปทำบ้าง

ลูกชายถามแม่ว่าทำงานอะไรก็เลยอธิบายให้ลูกฟัง ลูกถามแม่ทำยังไง ก็เลยทำให้ลูกดู ลูกชายมองสิ่งที่แม่ทำให้ดู มองอย่างสงสัย ลูกเลยบอกว่าทำไมแม่ไม่ทำเอกสารที่จะ copy มาให้มีขนาดเล็กก่อนและค่อย copy มันจะทำให้เรา copy ได้ง่ายขึ้น ก็เลยลองทำตามที่ลูกบอก เออง่ายและเร็วขึ้น ทุกคนอาจจะทราบในการทำแบบวิธีนี้แล้ว แต่สำหรับเราเป็นสิ่งใหม่ที่ได้รู้ เลยอยากนำบอกเพื่อน ๆ ที่ยังไม่รู้เหมือนเรา