ตามจากนิยาย “แพทย์นิติเวช”

ช่วงนี้ติดตามอ่านนิยาย และดูซีรี่ย์สืบสวนสอบสวนอยู่ พบอาชีพที่น่าสนใจนั่นคือ แพทย์นิติเวช

แพทย์นิติเวช หรือ หมอนิติเวชคืออะไร เค้าเรียนอะไร

แพทย์นิติเวช หมอนิติเวช คือแพทย์เฉพาะทางพิเศษผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบหาหลักฐานและสาเหตุเการเสียชีวิต ด้วยหลักการทางการแพทย์และนิติเวช โดยทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่หน่วยพิสูจน์หลักฐานของหน่วยงานรัฐฯ มีหน้าที่หลักคือการตรวจสอบ พิสูจน์ และส่งข้อมูลให้กับทางฝ่ายกฎหมายพิจารณา จึงเปรียบเสมือนคนที่ส่งสารจากผู้ตายผ่านร่องรอยที่หลงเหลืออยู่

นอกจากนั้นแพทย์นิติเวชยังตรวจผู้ป่วยทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับคดีอาชญากรรมต่าง ๆ เพื่อเก็บข้อมูลที่จำเป็นส่งให้แก่ทางตำรวจ เช่น คดีข่มขืน คดีทำร้ายร่างกาย ฯลฯ อีกด้วย รวมไปถึงการตรวจ DNA เพื่อหาหลักฐานความเชื่อมโยงในสายตระกูล (อ้างอิงจาก : http://www.trueplookpanya.com/explorer/occupation-step3/52)

ดังนั้นนิติเวชศาสตร์ คือวิชาแพทย์สาขาหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ซึ่งนำเอาวิชาแพทย์ทุกสาขาไปประยุกต์เพื่อประโยชน์แก่ขบวนการยุติธรรม

อยากเป็น ‘แพทย์นิติเวช’ ต้องเรียนอะไร

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ก็มีการเรียนการสอนสาขานี้ ศึกษาข้อมูลดูได้ค่ะ โดยสามารถแยกออกเป็นวิชาย่อยหลายสาขาด้วยกัน (แหล่งอ้างอิง : https://www.si.mahidol.ac.th/sirirajcme/profession/LaM/Law246.asp)

หรือที่มหาวิทยาลัยศิลปากรของเราก็มีการเรียนการสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ใครสนใจสามารถเข้ามาศึกษาหาความรู้ได้ค่ะว่า นิติวิทยาศาสตร์ เค้าเรียนอะไรกัน  (แหล่งอ้างอิง : http://www.sc.su.ac.th/outline/master_forensic.pdf)

ซึ่งในประเทศไทยก็มีสถาบันการศึกษามากมายที่มีคณะแพทย์ศาสตร์ให้เข้าไปศึกษาต่อได้

หรือถ้าหากสนใจ ขอบเขตของนิติเวชศาสตร์ และ นิติเวชศาสตร์ในประเทศไทย ก็หาอ่านได้ที่นี่เลยค่ะ (https://th.wikipedia.org/wiki/นิติเวชศาสตร์)

หรือ วิชาญ เปี้ยวนิ่ม. ขอบเขตของงานนิติเวชและการให้บริการ. Public Health & Health Laws Journal Vol. 3 No. 2 May – August 2017 (https://www.tci-thaijo.org/index.php/journal_law/article/download/161659/116588)

ส่วนแพทย์นิติเวชที่มีชื่อเสียงของไทย ที่เป็นที่รู้จักกันก็คือ แพทย์หญิง คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ ท่านมีงานเขียน เช่น แกะรอย DNA, คิดทางขวาง, ใต้คมมีดหมอ, ทำเพื่อศพ, บันทึกสึนามิ, ป่วยเป็นศพ, เปรี้ยวหลบใน, รักเป็นศพ วัยรุ่น…วุ่นวาย…สดใสหรือแสบซ่า, ศพพูดได้, สอนด้วยศพ, สืบจากดวง, สืบจากศพ, สืบจากศพ ภาค 2, สู้เพื่อศพ ไปหาอ่านกันได้ค่ะ