Tag: ลูกหม่อน

ลูกหม่อนในสวนพี่พร้อม

สวนพี่พร้อม ณ ตอนนี้ได้มีการเปลี่ยนโฉมจากฝีมือพี่ ๆ ลูกจ้าง ตั้งแต่ wfh ช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมา หัวหน้าหอสมุดได้รวมกำลังพี่ ๆ ให้มาช่วยทำสวนจัดสวน ทำให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยขึ้น และผักที่มาปลูกหลากหลาย อาทิ ผักกาด ตำลึง ลูกหม่อน เป็นต้น

เมื่อเย็นหลายวันก่อนพี่กาญจนา เห็นหน้าปุ๊บเรียกหา บอกว่า “เอานี่ไปให้เด็ก ๆ กิน” นั่นคือ ลูกหม่อน ซึ่งยังออกผลยังไม่มาก แต่ความที่รู้ว่าเด็ก ๆ ที่บ้านชอบ พี่เขาจึงเก็บมาให้ รวมถึงความน่ารักของใบรองอีก จึงอยากเก็บภาพไว้

Read More