ลูกหม่อนในสวนพี่พร้อม

สวนพี่พร้อม ณ ตอนนี้ได้มีการเปลี่ยนโฉมจากฝีมือพี่ ๆ ลูกจ้าง ตั้งแต่ wfh ช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมา หัวหน้าหอสมุดได้รวมกำลังพี่ ๆ ให้มาช่วยทำสวนจัดสวน ทำให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยขึ้น และผักที่มาปลูกหลากหลาย อาทิ ผักกาด ตำลึง ลูกหม่อน เป็นต้น

เมื่อเย็นหลายวันก่อนพี่กาญจนา เห็นหน้าปุ๊บเรียกหา บอกว่า “เอานี่ไปให้เด็ก ๆ กิน” นั่นคือ ลูกหม่อน ซึ่งยังออกผลยังไม่มาก แต่ความที่รู้ว่าเด็ก ๆ ที่บ้านชอบ พี่เขาจึงเก็บมาให้ รวมถึงความน่ารักของใบรองอีก จึงอยากเก็บภาพไว้

ลูกหม่อน หรือมัลเบอร์รี่ มีชื่อวิทยาศาสตร์ Morus alba อยู่ในวงศ์ขนุน (Moraceae) เป็นพืชสมุนไพรที่สามารถปลูกได้ทุกสภาพอากาศ ทางการแพทย์แผนไทยนำมาใช้เป็นยาขับเหงื่อ บำรุงไตและตับ มีฤทธิ์ในการต้านเชื้อแบคทีเรีย ต้านการอักเสบ ต้านอนุมูลอิสระ ลดไขมันและน้ำตาลในเลือด

ทราบประโยชน์กันแล้วอย่าลืม หามารับประทานกันนะคะ ของดีไร้สารที่…”สวนพี่พร้อม”

 

ขอบคุณที่มา

ประภาพันธ์ สิริขันธ์แสง, ณัฐมล แสนโคตร, และ ละอองทิพย์ ชุ่มเสนา. (2563). การศึกษาคุณสมบัติทางเคมีและทางประสาทสัมผัสของไวน์กระเจี๊ยบและไวน์กระเจี๊ยบลูกหม่อน. วารสารวิจัย, 13(1), 112. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/researchjournal2rmutto/article/view/244652/167226