Tag: ลาวเวียง

กวนข้าวตอก….สารทลาว

ประเพณีบุญเดือนสิบ หรือ สารทลาว เรียกอีกชื่อว่า ประเพณีแก้ห่อข้าว เป็นประเพณีที่สำคัญของกลุ่มชาติพันธุ์ลาวเวียง หมู่ 2 ตำบลทุ่งขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม มีการจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ช่วงแรม 15 ค่ำ เดือน 10 ชาวลาวเวียงจะเตรียมอาหารคาวหวาน 2 ชุด ชุดแรกนำไปถวายพระที่วัด เมื่อถวายพระแล้วชุดที่สองจะนำไปไหว้บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วซึ่งชาวบ้านมักเรียกว่า เลี้ยงผี แต่ชาวลาวเวียงเรียกว่า ไปแก้ห่อข้าว หมายถึงการแกะห่อข้าวให้บรรพบุรุษกิน โดยนำอาหารคาวหวาน ผลไม้ ใส่ใบตอง หมากพลู 1 ชุด  จุดธูปหนึ่งดอกบอกกล่าวบรรพบุรุษ อาหารที่นำมาไหว้ขึ้นอยู่กับกำลังทรัพย์ของแต่ละครอบครัว มิได้ระบุเฉพาะเจาะจงว่าเป็นสิ่งใด ของหวานที่นิยมนำมาทำบุญถวายพระและไหว้บรรพบุรุษ คือ “ข้าวตอก” หรือที่ชาวไทยเรียกว่า “กระยาสารท”

Read More

ประเพณีแห่ธงสงกรานต์ลาวเวียง

สงกรานต์ เป็นประเพณีเก่าแก่ของไทยประเพณีหนึ่งที่สืบทอดตั้งแต่สมัยโบราณคู่กับประเพณีตรุษ หรือที่เรียกว่า ประเพณีตรุษสงกรานต์ ซึ่งตรงกับวันที่ 13 – 15 เมษายน ของทุกปี คนไทยนิยมไปทำบุญวันปีใหม่ไทย และยังถือได้ว่าเป็นวันครอบครัว เพราะคนในครอบครัวที่ไปทำงานต่างจังหวัดจะกลับบ้านในช่วงเทศกาลนี้ นอกจากการทำบุญแล้วยังมีการสรงน้ำพระ ซึ่งแต่ละวัดจะกำหนดวันว่าจะจัดวันไหน (บางวัดอาจจะจัดช่วงวันเสาร์-อาทิตย์หลังวันที่ 13-15 เมษายน) เมื่อถึงวันสรงน้ำพระ ชาวบ้านจะเตรียมกับข้าวคาวหวาน ดอกไม้ธูปเทียนมาทำบุญที่วัดในช่วงเช้า ช่วงบ่ายแดดร่มจึงจะสรงน้ำพระ ชาวบ้านจะจัดที่นั่งสงฆ์ และที่นั่งผู้สูงอายุ ใกล้ถึงเวลา ชาวบ้านจะเตรียมน้ำที่ใส่น้ำอบ และโรยดอกไม้ มารอ  เมื่อพระสงฆ์นั่งที่เก้าอี้ที่จัดไว้ให้ จะเริ่มสวดพิธีทางสงฆ์ เมื่อสวดพิธีเสร็จ ชาวบ้านจะนำน้ำที่เตรียมไว้รดที่มือพระสงฆ์ ต่อด้วยสรงน้ำผู้สูงอายุในชุมชน ซึ่งท่านจะให้พรลูกหลานที่มารดน้ำขอพร จนกว่าจะหมดคน จากนั้นพระสงห์จะสวดบททางสงฆ์เป็นอันเสร็จพิธี

Read More