การตรวจสอบลิขสิทธิ์ของภาพจากอินเตอร์เน็ต

ก่อนที่จะใช้รูปภาพที่ค้นได้จากอินเตอร์เน็ต ผู้ใช้จะต้องระลึกไว้ก่อนเลยว่า ทุกภาพที่ค้นได้นั้นมีลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะสังเกตเห็นว่ามีการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งของผู้สร้างสรรค์เพื่อประกาศความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือไม่ก็ตาม เช่น การลงลายน้ำ, การใช้สัญญาอนุญาต Creative Commons เป็นต้น แม้กระทั่ง การค้นด้วย Google Images ก็ต้องใช้ tools ในการคัดเลือกภาพให้ (ปัจจุบัน Google Images มีการกำหนด Usage Right แยกเป็น การกำหนดลิขสิทธิ์แบบ Creative Commons ที่ส่วนใหญ่จะให้ใช้ได้ฟรี แต่มีข้อจำกัด หรือข้อตกลงในการใช้สิทธิบางประการ และสิทธิแบบเชิงพาณิชย์ (Commercial & other licenses) เมื่อค้นหารูปภาพด้วย Google Images ด้วยสิทธิแบบ Creative Commons เราสามารถตรวจสอบสิทธิ์ในการใช้งานของแต่ละภาพได้โดยคลิกดูที่ Licensable ของแต่ละภาพ

ส่วนเมื่อพบรูปภาพ และต้องการตรวจสอบการมีลิขสิทธิ์ของรูปภาพ ในกรณีที่เป็นภาพจากต่างประเทศ จะใช้เว็บไซต์ https://tineye.com/  ช่วยตรวจสอบให้  ตามขั้นตอนนี้

 

  1. สืบค้นภาพที่ต้องการ (ในที่นี้ค้นภาพ Butterfly จาก Google Image Search และไม่ได้วางภาพให้ดู เนื่องจากเป็นภาพมีลิขสิทธิ์) เลือกภาพที่ต้องการ แล้ว save image หรือ copy URL
  2. เปิดเว็บไซต์ https://tineye.com/

3. Upload รูปภาพ หรือวาง URL ลงในช่องสืบค้น

4.เลือกใช้รูปภาพ และขอบเขตการอนุญาตใช้งานของแต่ละเว็บไซต์ เช่นในรูปผีเสื้อนี้ เลือกใช้รูปภาพจาก https://en.m.wikipedia.org/wiki/File:Monarch_Butterfly.svg ได้รายละเอียดการอนุญาตสิทธิ์การใช้รูปภาพดังนี้

อนุญาตให้ใช้ภาพนี้ได้ฟรี รวมทั้งการ share การปรับแต่งรูปภาพ โดยอยู่ภายใต้สัญญาอนุญาต CC: BY SA คือ เมื่อนำภาพไปใช้ ให้อ้างอิง และใช้สัญญาอนุญาตแบบเดียวกันต่อไปด้วย