London Bridge is falling down

เมื่อตอนช่วงลูกเรียนมัธยม ดิฉันมีวิธีฝึกภาษาอังกฤษของลูกอีกแบบหนึ่ง คือการให้ฟังเพลงภาษาอังกฤษ แล้วเขียนเนื้อเพลงออกมาให้ได้ โดยหักคะแนนออกตามจุดที่ผิด เป็นการฝึกการฟัง ฝึกคำศัพท์ และการสร้างประโยค เพื่อใช้ในการพูดและเขียน เพลงที่ดิฉันให้ลูกฝึกฟัง เช่น 500 Miles away from home, Sunshine on my shoulders, Time in a bottle, Imagine เป็นต้น ถ้าคำใด หรือประโยคใดที่เขียนไม่ได้ หรือผิด ก็จะให้เปิด YouTube ดู Lyric ของเพลงนั้น ฟังใหม่จะได้จับสำเนียงหรือ pronunciation ได้

เพลง London Bridge is falling down เป็นเพลงสำหรับเด็กเพลงหนึ่งที่ดิฉันให้ลูกฝึกฟัง ด้วยคิดว่า ความเร็วของเพลง สำเนียงของเพลง ไม่ยากเกินไป ดิฉันคิดแค่ว่า เป็นเพลงที่ฟังแล้วจับเนื้อหาไม่ยาก ไม่ได้นึกถึงความหมายมากนัก ได้แต่สงสัยว่า สะพาน London เคยพังลงมาตั้งแต่เมื่อใด ก็ได้แต่เปรยกับลูกว่า สะพานเคยพังเหรอ ตั้งแต่เมื่อใด จนต่อมาเมื่อมีการพูดถึงเรื่องนี้กันอีก ลูกถึงเล่าให้ฟังแบบง่าย ๆ ว่า แทนเคยอ่านเจอนะแม่ว่า สะพานเคยถูกไฟไหม้ ไม่ได้พัง แต่มันจะเป็นโค้ดลับเมื่อสมเด็จพระราชินี Elizabeth II ของอังกฤษสวรรคต  ดิฉันซึ่งไม่ได้คิดไขว่คว้าหาข้อมูลก็ได้แต่คิดว่า ทำอย่างนั้นได้ด้วยหรือว่ามีการเตรียมการกันเอาไว้ล่วงหน้านานนาน…เมื่อใดก็ไม่รู้ จนมาวันนี้ที่เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นแล้ว จึงให้ลูกส่ง link ที่ลูกอ่านมาให้ที ในบทความนั้นซึ่งเขียนเมื่อปี 2017 มีเนื้อหาโดยสรุปว่า พระราชวัง Buckingham ได้มีการเตรียมการหลังจากสมเด็จพระราชินี Elizabeth II สวรรคตไว้ว่า โดยจะใช้คำว่า “London Bridge is down” (เมื่อตอนที่ เจ้าชายฟิลิปสวรรคตมีโค้ดลับว่า “Operation Forth Bridge” และโค้ดสำหรับกษัตริย์ Charles III จะมีโค้ดว่า Operation Menai Bridge) เมื่อสมเด็จพระราชินี Elizabeth II สวรรคต เจ้าหน้าที่ก็จะแจ้งกันเป็นการภายในด้วยคำว่า “London Bridge is down” เป็นการแจ้งเพื่อความปลอดภัยก่อนที่จะมีการแจ้งข่าวไปยัง เครือจักรภพ และสื่อมวลชน ในแผนการของ “London Bridge is down” มีขั้นตอนการเตรียมไว้แล้วตั้งแต่การจัดการงานพระศพ ตั้งแต่วันที่ 1 จนถึง วันที่ 9 การสถาปนา King Charles ในวันรุ่งขึ้น และการทำความสะอาดอัญมณีต่าง ๆ เช่น The Star of Africa ที่อยู่บนคฑาของราชวงศ์ ซึ่งเป็นเพชรที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลก แต่ในทางปฏิบัติ King Charles จะเป็นผู้ตัดสินใจแต่เพียงผู้เดียวว่าจะทำอย่างไรบ้าง แต่แผนการการใช้โค้ดลับมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากการสวรรคตของ สมเด็จพระราชินี Elizabeth II เป็นการสวรรคตนอกประเทศอังกฤษ (สวรรคตที่ประเทศสกอตแลนด์) จึงไม่ได้ใช้โค้ด London Bridge แต่ใช้โค้ด Operations Unicorn แทน  ใครอยากอ่านบทความนี้เต็ม ๆ ตามอ่านได้จากอ้างอิงได้เลยค่ะ

การฝึกภาษาอังกฤษด้วยการฟังเพลง (ทั้ง ๆ ที่ร้องเพลงกันไม่เป็นทั้งดิฉันและลูก) เหมือนกับที่ดิฉันเคยใช้ฝึกตัวเองและให้ลูกฝึกฟังนี้ คิดว่า เป็นวิธีการที่ดีทีเดียว ใครอยากลองฝึกก็ลองจากเพลงที่ฟังไม่ยาก เหมือนกับเพลงที่ดิฉันให้ลูกฝึกฟัง น่าจะได้ผลดีเช่นเดียวกัน

อ้างอิง : Knight, Sam. (2017, Mar 17). ‘London Bridge is down’: the secret plan for the days after the Queen’s death. The Guardian. https://www.theguardian.com/uk-news/2017/mar/16/what-happens-when-queen-elizabeth-dies-london-bridge?fbclid=IwAR1QGnxt8gmquQLKwwHVmAzHxZ-5arE5D10aTOslYqfAXO1a31mNi-Cl_68