การบ้านเป็นเหตุ

เมื่อบุตรสาวมีการบ้านเรื่องการจัดหมวดหมู่หนังสือในห้องสมุดของโรงเรียน โจทย์จงนำตัวอักษรหน้าข้อความทางขวามือ ซึ่งเป็นหมวดชื่อหนังสือมาใส่หน้าข้อความทางซ้าย เมื่อบุตรสาวบอกให้แม่ช่วยสอน แม่คงจะไม่รู้เรื่อง

        การจัดหมู่หนังสือระบบทศนิยมของดิวอี้

        การจัดหมวดหมู่หนังสือระบบทศนิยมของดิวอี้ (Dewey Decimal Classification) เรียกย่อๆ ๆ ว่า ระบบ D.C. หรือ D.D.C. ระบบนี้ตั้งชื่อตามผู้คิดค้นคือ นายเมลวิล ดิวอี้ (Melvil Dewey)  บรรณารักษ์ชาวอเมริกัน ระบบนี้ใช้ตัวเลขเป็นสัญลักษณ์แทนชนิดของหนังสือ โดยใช้ตัวเลขสามหลัก และยังสามารถใช้จุดทศนิยมหลังเลขหลักร้อย การแบ่งย่อยเนื้อหาวิชาระบบนี้ใช้ง่ายเข้าใจและจำได้ง่าย การจัดหมู่หนังสือระบบทศนิยมของดิวอี้นิยมใช้กันแพร่หลายในห้องสมุดโรงเรียน, ห้องสมุดประชาชน ระบบทศนิยมของดิวอี้ แบ่งหนังสือเป็นหมวดหมู่ใหญ่ไปหาหมวดย่อยๆ  ดังนี้

          การแบ่งความรู้ต่าง ๆ ออกเป็น 10 หมวดใหญ่  โดยใช้ตัวเลขหลักร้อยเป็นสัญลักษณ์

หมวด  000  เบ็ดเตล็ด  ความรู้ทั่วไป  บรรณารักษศาสตร์

หมวด  100  ปรัชญา  จิตวิทยา

หมวด  200  ศาสนา

หมวด  300  สังคมศาสตร์

หมวด  400  ภาษาศาสตร์

หมวด  500  วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์

หมวด  600  เทคโนโลยี  หรือวิทยาศาสตร์ประยุกต์

หมวด  700  ศิลปกรรม  และนันทนาการ

หมวด  800  วรรณคดี

หมวด  900  ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์

ผู้ช่วยที่ดีที่สุดคือป้าๆบรรณารักษ์ห้องสมุดนี่แหละ (ป้าพัช, ป้าอ้อ, ป้าษร, ป้าหนิง) ขอบคุณป้าๆที่ช่วยสอนและให้ความรู้สำหรับการบ้าน