ผักสวน “พี่พร้อม”

เมื่อเราต้องเผชิญกับยุคของแพง หลายครัวเรือนต้องประหยัดค่าใช้จ่าย ลดรายจ่ายของที่ไม่จำเป็นลง ลดกำลังซื้อลง เนื่องการปรับราคาสินค้าสูงขึ้น เช่น ผัก, เนื้อสัตว์, ไข่ไก่ฯลฯ เมื่อหน่วยงานมีโครงการปลูกผักสวนครัว “สวนพี่พร้อม” ผักที่ปลูกในสวนมีหลายชนิด เช่น กระเพรา, ต้นหอม, ผักชี, คื่นฉ่าย, โหระพา, คะน้า, ตะไคร้, ผักสลัด, ผักบุ้งจีน, พริกขี้หนู, ข้าวโพด, กล้วยหอม ฯลฯ

เมื่อดิฉันปรุงอาหารเมนูผัดกระเพราหมูสับ ก็จะมาเก็บใบกระเพราที่สวนพี่พร้อมไปปรุงอาหาร เพราะผักที่สวนพี่พร้อมไม่มีสารพิษ หรือยาฆ่าแมลง ทานแล้วปลอดภัยต่อร่างกาย ขอบคุณผักสวนพี่พร้อมที่ทำให้ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน