เมื่อสมาชิกในครอบครัวติดโควิด-19 เราควรดูแลตัวเองอย่างไร

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 03.00 น. บุตรสาวมีอาการไข้สูงและปวดหัว จึงได้เช็ดตัว แต่ไข้ไม่ลดลง และให้ทานยาลดไข้  ซึ่งอาการเหมือนผู้ติดเชื้อโควิด จึงได้ตรวจ ATK. ก่อนไปโรงเรียน ปรากฎว่าผลขึ้น 2 ขีด ผลเป็นบวก ตอนแรกคิดว่าบุตรสาวมีอาการเป็นไข้หวัดธรรมดา  ซึ่งไม่ทราบเลยว่าบุตรสาวได้ติดเชื้อโควิดจากเพื่อนที่โรงเรียน

ดิฉันเองคิดว่าคงจะไม่รอด เพราะตนเองเสี่ยงสูงอยู่ใกล้ชิดกับบุตรสาวตลอด โอไมครอนเป็นไวรัสสามารถแพร่กระจายสามารถติดกันได้ง่าย เมื่อผู้ติดเชื้อ ไอ จาม พูด การหยิบจับสิ่งของร่วมกัน เชื้อสามารถแพร่กระจายได้ เมื่อสมาชิกในครอบครัวติดเชื้อโควิดควรสังเกตอาการของตนเอง และควรตรวจ ATK.

สิ่งแรกคือแยกห้องนอน ที่นอน แยกภาชนะ(จาน,ชาม,ช้อน,แก้วน้ำ) ควรสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา หมั่นล้างมือ หรือฉีดสเปรย์แอลกออล์ในจุดที่มีการสัมผัส ควรรักษาระยะห่างจากผู้ป่วย และได้รับวัคซีนจำนวน 3 เข็ม ดิฉันจึงดูแลตัวเองให้ดีที่สุด เพราะต้องดูแลผู้สูงอายุที่ป่วยติดเตียง ทำให้ผ่านไปได้โดยไม่ติดเชื้อ