มหาวิทยาลัยในอนาคตกับบุคลากรรุ่นใหม่

เป็นปกติที่ในแต่ละปีจะมีพนักงานหน้าใหม่เข้ามาสู่รั้วมหาวิทยาลัย จึงมีการจัดอบรมพนักงานใหม่เหล่านั้น เป็นการอบรมนอกสถานที่ 3 วัน 2 คืน (เรียกง่าย ๆ ว่าการไปเที่ยว) แต่ช่วง 2-3 ปีหลังดันมีโรคระบาดโรคหนึ่งที่รู้จักกันดีในชื่อ “โควิด-19” ทำให้การอบรมในปีนี้เป็นแบบ 1 วันเท่านั้น ที่ศูนย์ศิลป์ ข้างม.ศิลปากร
เนื้อหาการจัดอบรมเริ่มด้วยการแนะนำและเล่าถึงประวัติความเป็นมาอันยาวนานของมหาวิทยาลัย หลังจากนั้นเป็นเรื่องการให้คำแนะนำด้านการลงทุนในหุ้น ตราสารหนี้ต่าง ๆ เพื่ออนาคตให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ รวมไปถึงการประเมินความเสี่ยงจากเจ้าหน้าที่ธนาคารกสิกรไทย ตามมาด้วยเรื่องของสิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่พนักงานจะได้รับ สิทธิการลา จากรองอธิการบดี และปิดท้ายด้วยเรื่องความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน พร้อมเปิดให้ถามคำถามมากมายเพื่อไขข้อสงสัย
การเข้าฟังอบรมในครั้งนี้ทำให้ผมได้เห็นคนรุ่นต่อไปไฟแรงที่จะเข้ามาพัฒนาองค์กรในมหาวิทยาลัยไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นต่อไป