กิจกรรม Sharing (หนังสือเพื่อแบ่งปัน)

กิจกรรมดี ๆ มีในงานของมหาวิทยาลัยศิลปากรและของสำนักหอสมุด ที่จัดมาอย่างต่อเนื่อง คือ กิจกรรม Sharing (หนังสือเพื่อแบ่งปัน) งานนอก งานใน พวกเราชาวหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ เรามีกิจกรรมดี ๆ ไปร่วมเสมอ และในครั้งนี้ก็เช่นกัน หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ เรามีกิจกรรมดี ๆ ร่วมในงาน ” ทับแก้ววิชาการ ประจำปี 2565

Sharing (หนังสือเพื่อแบ่งปัน)

 

 

 

หนังสือเพื่อแบ่งปัน เป็นหนังสือที่ได้รับการบริจาค แต่ด้วยทางห้องสมุดของเรามีให้บริการแล้ว และเลือกหาจากบ้านเจ้าหน้าที่เอง เพื่อให้หนังสือมีคุณค่าและมีประโยชน์แก่ผู้รักการอ่านและผู้สนใจและหลงไหลในตัวอักษร ได้อ่านและนำกลับไปศึกษาค้นคว้าต่อที่บ้าน เพื่อให้หนังสือที่ได้รับบริจาค ได้ประโยชน์อย่างสูงสุด ทางหอสมุดของเรา มีกระบวนการคัดเลือกและจัดการให้ได้ประโยชน์อย่างดีที่สุดโดยหน้านี้เราก็มีโครงการหนังสือเพื่อแบ่งปัน ไปตามโรงเรียน เรือนจำกลาง และหน่วยงานที่สนใจและนำไปใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้คุณค่าของหนังสือและได้รับความรู้อย่างเต็มที่ สำหรับกิจกรรมดี ๆ แบบนี้เราจัดอย่างต่อเนื่อง และกิจกรรมทีดีและน่าสนใจอีกอย่างคือ คือ Mystery book  ซึ่งมีผู้สนใจ อย่างมาก โดยทางบรรณารักษ์ ได้คัดสรรและเลือกคำหรือประโยค ที่น่ารัก มีความหมายลึกซึ้งกินใจ ที่อยู่ในเล่ม ออกมา บรรยายโดยห่อปกไม่ให้เห็นชื่อเรื่องและรูปเล่ม ไปลุ้นเอาเองครับว่า ประโยคน่ารักกินใจแบบนี้ อยู่ในหนังสือเรื่องไร…555 โดยน้องจริญญา…

และอีกกิจกรรม สมุดทำมือ มีนักเรียน นักศึกษาผู้สนใจอย่างมาก วัสดุอุปกรณ์ที่เตรียมมาเกือบไม่พอให้ร่วมกิจกรรมกันเลย เป็นกิจกรรมทำสมุดโน้ตไว้ใช้เองโดยตัวเล่มและปกจะให้เศษผ้าที่เหลือใช้มา ประดิษฐ์เป็นปก อย่างสวยงาม ชอบไปตาม ๆ กัน มีผู้สนใจ ล้นหลามเลยทีเดียว

 

 

 

 

และยังมีกิจกรรมนิทรรศการภายใน หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ อีก และกิจกรรมดี ๆ ที่ทางหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ได้จัดและสนับสนุนในโครงการต่างๆ ของทางมหาวิทยาลัยและของหอสมุด มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ครับ….