หลักการ ขั้นตอนและการเลือกหนังสือเพื่อทำ “วันละเล่ม และอีบุ๊กส์”

 ในแต่ละเดือน เพจเฟสบุ๊กของห้องสมุดพระราชวังสนามจันทร์จะมีการลงโพสต์ “วันละเล่ม” ในทุก ๆ วันตลอดทั้งเดือน โดยแบ่งเป็นหนังสือภาษาไทย 20 เรื่อง และภาษาอังกฤษอีก 10 เรื่อง จุดประสงค์คือเพื่อให้ใครก็ตามที่ผ่านมาเห็นโพสต์ไม่ว่าจะเป็นนักศึกษา อาจารย์ หรือบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ผ่านมาเห็น เกิดความสนใจและเข้ามาหยิบยืมหนังสือเล่มนั้น ๆ โดยผมมีหน้าที่ในการทำในส่วนของหนังสือภาษาอังกฤษ ซึ่งหลักการเลือกหนังสือจะคัดเลือกจากหนังสือที่ค่อนข้างใหม่และไม่มีคนยืมหรือมีผู้ยืมน้อย อาจจะค้นหาหนังสือผ่าน OPAC หรือขึ้นไปหาหนังสือตั้งแต่ชั้น 2-4 เพื่อหาหนังสือที่น่าสนใจ
เมื่อได้หนังสือที่ต้องการแล้ว ก็จะทำการหาประโยคในหนังสือมา 1 ประโยคเพื่อทำการ quote ประโยคนั้นที่คิดว่าน่าสนใจหรือเป็น catch phrase ในการดึงดูดผู้อ่าน และทำการสรุปเนื้อหาโดยย่อจากการอ่านเนื้อหาบางส่วนและคำนำจากในหนังสือออกมาเป็นภาษาไทย หลังจากนั้นจึงทำการส่งไฟล์ไปให้กับพี่มาสเพื่อนำข้อความเหล่านั้นลงไปในเท็มเพลต (template) ให้สวยงามก่อนที่จะนำไปลงบนเพจให้ผู้คนได้อ่านกัน
ส่วนขั้นตอนการทำอีบุ๊กส์ก็จะมีขั้นตอนที่คล้ายกัน ต่างกันตรงที่ผมจะเลือกอีบุ๊กส์จากหน้าเว็บ OPAC ของห้องสมุดสนามจันทร์ และเลือกดูว่าเรื่องไหนที่น่าอ่านและเนื้อหาอาจสอดคล้องกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัยคณะต่าง ๆ แต่การทำอีบุ๊กส์จะยากและใช้เวลามากกว่าการทำวันละเล่มเนื่องจากจะต้องสรุปเนื้อหาโดยย่อและแปลเป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทยอีกที หลังจากนั้นจะนำไปให้อาจารย์พิมลพรรณ์ วงศ์อร่าม (อาจารย์ภาคโบราณคดี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ) ตรวจความเรียบร้อยก่อนจะนำลงเท็มเพลตเพื่อนำไปลงเพจต่อไป
การทำทั้งวันละเล่มและอีบุ๊กส์ภาษาอังกฤษช่วยให้ผมได้ใช้และพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษได้อย่างมาก ทั้งยังช่วยให้ผมได้อ่านหนังสือมากขึ้นจากที่เมื่อก่อนแทบจะไม่ได้อ่านเลย