ไปทำความรู้จักน้องอักษร

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 เราจะไปปฐมนิเทศ น้องนักศึกษาชั้นปี 1 คณะอักษรกันนะ เป็นเสียงที่ได้ยินจากหัวหน้าหอสมุดฯ ให้พวกเราไปปฐมนิเทศ ทำความรู้จักกับน้อง ๆ ในเบื้องต้นวางเราโปรแกรมไว้ว่า จะมีในส่วนแนะนำห้องสมุดและให้น้อง ๆ ได้ร่วมสนุกกับกิจกรรม ตลอด 1 ชั่วโมงของการพรีเซนต์นี้ให้เราออกแบบได้เต็มที่ว่าจะบริหารจัดการระหว่างสาระความรู้และกิจกรรมกันอย่างไร ในส่วนที่ดิฉันรับผิดชอบ คือ การแนะนำห้องสมุด และน้อง ๆ ในทีมจะดูแลเรื่องกิจกรรม

กลุ่มเป้าหมายในครั้งนี้เป็นน้องใหม่ปี 1 สิ่งที่จะนำไปเล่าเรื่องจึงวางสตอรี เริ่มตั้งแต่ หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ มีทรัพยากรและบริการอะไรบ้าง น้องปีหนึ่งเข้ามาในหอสมุดฯได้ไหมและต้องเตรียมอะไรบ้าง สิทธิประโยชน์ การติดตามข่าวสารต่าง ๆ ฯลฯ

เมื่อวางสตอรีเรียบร้อยแล้ว ต่อมาคือการทำ Power Point เราทราบมาว่าห้องที่ใช้เป็นห้องประชุมใหญ่จุคนได้จำนวนมาก การทำ Power Point จึงต้องคำนึงถึงผู้ที่นั่งระยะไกล ๆ ด้วย ทั้งในเรื่องการเลือกพื้นหลัง การใช้ตัวอักษรที่อ่านง่าย เช่น Cordia, Angsana เป็นต้น ไม่นิยมใช้ฟอนต์ตัวเขียน หรือตัวบางๆ ขนาดของตัวอักษร ใช้ขนาดใหญ่ 60 Point เมื่อทำ Power Point จึงบันทึกไฟล์ ทั้งไฟล์ Power Point พร้อมทั้งทำเป็นไฟล์ pdf สำรองไว้ในกรณีฉุกเฉิน เช่น Power Point เปิดไม่ได้หรือเพี้ยน เป็นต้น นอกจากนี้ หากมีฟอนต์ที่นอกเหนือจากมาตรฐานที่มีในเครื่อง ให้บันทึกฟอนต์เหล่านั้นไปด้วย โดยบันทึกใส่ Handy Drive และส่งเข้า e-mail กันพลาด

เมื่อถึงวันจริง พวกเราไปกันก่อนเวลาเพื่อดูสถานที่และทดสอบ Power Point ที่เตรียมมา ในใจรู้สึกตื่นเต้นน้อง ๆ มาเข้าฟังกันเต็มห้องประชุม ยิ่งได้เห็นน้อง ๆ ตั้งใจฟังและร่วมกิจกรรมกันอย่างสนุกสนาน พี่ ๆ อดยิ้มตามไปกับน้อง ๆ ไม่ได้

งานนี้ขอขอบคุณ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรและหัวหน้าหอสมุดฯ ที่ให้พี่พร้อม ได้ไปทำความรู้จักกับน้อง ๆ อักษร ค่ะ