ทำดรรชนีวารสาร

การลงรายการดรรชนีวารสาร เป็นหนึ่งภารกิจการปฏิบัติงานของบรรณารักษ์ cataloger การปฏิบัติลงรายการนั้นไม่ยาก (ง่ายกว่าหนังสือเยอะ) ^_^ ขั้นตอนการทำ หลักการแบบเดียวกับหนังสือ เพียงดรรชนีวารสารไม่ต้องให้หมวดหมู่ ทำให้สะดวกรวดเร็วต่อการคิดวิเคราะห์มากขึ้น ในส่วนที่มีความแตกต่างกับการลงรายการหนังสือ คือ ดรรชนีวารสาร ใช้ tag773 ลงรายการข้อมูลตัวเล่มวารสาร ได้แก่ ชื่อวารสาร ปีที่ ฉบับที่ วัน เดือน ปี เลขหน้า ภาพประกอบ ตาราง แผนที่ แผนภูมิ

Millennium ระบบที่ใช้ในการจัดเก็บดรรชนีวารสารของฝ่ายหอสมุดฯ เดิมหนังสือใช้ระบบนี้เช่นกัน แต่ได้มีการเปลี่ยนย้ายระบบการจัดเก็บของหนังสือ ทำให้สะดวกและสืบค้นง่ายขึ้น เพียงเข้าไปที่
http://www.snc.lib.su.ac.th/libsnc/ คลิก OPAC จากนั้นเลือกช่องสืบค้นบทความวารสารภาษาไทย
(SEARCH ARTICLE IN JOURNALS )

การลงรายการดรรชนีวารสาร เป็นการนำบทความที่น่าสนใจมาทำลงระบบเพื่อให้ความสะดวก รวดเร็วต่อการค้นหาบทความ แม้ว่าผู้ใช้ไม่ทราบผู้เขียนบทความ ชื่อบทความ เพียงแต่รู้หัวข้อ เรื่องราวที่สนใจต้องการสืบค้น ก็สามารถสืบค้นได้ด้วยหัวเรื่องค่ะ