ฐานข้อมูล Education Source

ฐานข้อมูล Education Source เป็นฐานข้อมูลของบริษัท EBSCO ที่เปิดให้บริการโดยให้มาควบคู่กับระบบการสืบค้น EBSCO Discovery Service (EDS) ซึ่งสำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมบอกรับเป็นสมาชิก

Education Source เป็นฐานข้อมูลฉบับเต็มด้านศึกษาศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ประกอบด้วย ข้อมูลฉบับเต็ม และบทคัดย่อ ของวารสารวิชาการที่เกี่ยวข้องทางด้านศึกษาศาสตร์ ครอบคลุมทุกระดับการศึกษา ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับอุดมศึกษา มากกว่า 2,850 ชื่อ หนังสือและเอกสารประกอบ 550 เล่ม เอกสารการประชุมเกี่ยวกับการศึกษา การอ้างอิงบทความมากกว่า 4 ล้านบทความ

ในการใช้งานฐานข้อมูล Education Source สามารถสืบค้นข้อมูลที่ต้องการผ่านช่องทางระบบการสืบค้น EBSCO Discovery Service (EDS)

eds

 

เมื่อได้ผลการค้นแล้ว หากต้องการให้ได้ผลการค้นที่อยู่ในฐานข้อมูล Education Source สามารถใช้ “ตัวกรอง (Limit)” ที่อยู่ทางเมนูด้านซ้ายมือ ในส่วน Content Provider โดยติ๊กเลือกที่ Education Source

ES-02

ก่อนการใช้งานฐานข้อมูล Education Source หากใช้งานอยู่ภายนอกเครือข่ายมหาวิทยาลัยศิลปากร จำเป็นต้องติดตั้ง VPN และ Set Proxy ก่อน หรือเข้าใช้งานผ่านหน้าเว็บไซต์ OpenAthens – https://my.openathens.net  (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่บล็อก http://www.snc.lib.su.ac.th/kmblog/?p=7774)