วารสารชีวจิต

หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์เป็นสมาชิกวารสารชีวจิต กำหนดออก รายปักษ์  จัดพิมพ์ปฐมฤกษ์ เมื่อวันที่  16 ตุลาคม 2541

หอสมุดฯมีให้บริการตั้งแต่ฉบับปฐมฤกษ์ ปีที่ 1- ปีปัจจุบัน

ผู้จัดพิมพ์ วารสารชีวจิต : บริษัท อมรินทร์บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด

เนื้อหาว่าด้วยเรื่องของสุขภาพ  และสาระความรู้ที่ทันสมัย  มีคอลัมภ์หลากหลายผู้อ่านสามารถเลือกอ่าน และนำประโยชน์จากวารสารมาใช้ในการดำเนินชีวิตให้มีความสุข โดยเฉพาะขณะนี้มีการเกิดโรคระบาดจึงจำเป็นต้องหาความรู้จากสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เพื่อหาวิธีการป้องกันรักษาโรค ไม่ให้เกิดการเจ็บป่วย

ดังสโลแกนที่ว่า

ชีวจิตแนวความคิดเรื่องสุขภาพแบบองค์รวม
“ชีว”ที่หมายถึง”กาย”รวมเข้ากับ”จิต”ที่หมายถึง”ใจ”
ปัจจุบันวารสารชีวจิต มีการปรับเปลี่ยนสิ่งพิมพ์จากรายปักษ์ เป็นรายเดือน เริ่มตั้งแต่ ฉบับที่ 572 และ
ปรับราคาจากเดิม เป็นราคาใหม่ ราคาปกละ@ 115  บาท
ในส่วนของผู้ปฏิบัติงานการบอกรับวารสารต้องแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ เพิ่อที่จะให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และก็ยังคงกำหนดแผนเพื่อต่ออายุสมาชิก ในอัตราค่าสมาชิก 1  ปี ราคา 1,380 บาท เหมือนเดิม เพราะพิจารณาแล้ว ว่าเป็นวารสารที่ประเมินแล้วว่ามีคุณค่ามาก เพราะได้ประโยชน์ สังเกตุ จาก การสอบถามว่า ชีวจิตมาหรือยัง?