กินอยู่ดูมอญ เมืองราชบุรี ครั้งที่ 6

ดิฉันมีโอกาสได้ไปร่วมงาน  เจี๊ยะ โม่ง โร่ง โม่น เดิงราชบุรี หรือ “กินอยู่ดูมอญ เมืองราชบุรี” ครั้งที่ 6 จัดขึ้น ณ ลานวิหารปากี วัดใหญ่นครชุมน์ ตำบลนครชุมน์ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ซึ่งเกิดจากความร่วมมือกันของกลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรมมอญลุ่มน้ำแม่กลอง ของชาวมอญ 3 ตำบล ประกอบด้วย ตำบลนครชุมน์ ตำบลบ้านม่วง และตำบลคุ้งพยอม โดยได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชน และเป็นประเพณีประจำท้องถิ่นของจังหวัดราชบุรี

ในช่วงเช้าเป็นพิธีกรรมทางศาสนา พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นพิธีบวงสรวงแบบมอญ ทำบุญเลี้ยงพระ และรับประทานอาหารร่วมกัน มีการเสวนา “กินอยู่ดูมอญ เมืองราชบุรี” การสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น อาหารชาติพันธุ์มอญ สาธิตการทำขนมหม้อแกงจากกาบมะพร้าวเผาแบบโบราณ งานใบตอง การจักสาน เปิดร้านจำหน่ายสินค้าชุมชนมอญ สาธิตผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม “ช้อบ ชิม ใช้ ตลาดชาวมอญ” จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน เช่น ผ้าปักสไบมอญ ทำให้คนในชุมชนมีอาชีพเสริมจากการขายผลิตภัณฑ์ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นเป็นการสร้างมูลเพิ่มและพัฒนาต่อยอดให้ไปไกลในระดับประเทศ ทั้งนี้ยังเป็นการเผยแพร่ วิถีชีวิต และภูมิปัญญาของชาวไทยเชื้อสายมอญ ตลอดจนการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีในชุมชน

ส่วนช่วงเย็น จะเป็นขบวนแห่สืบสานวัฒนธรรมประเพณีชาวมอญ ซึ่งเป็นขบวนแห่ที่สวยงามตระการตา มีหลายขบวน เช่น ขบวนรำมอญ ขบวนหาบมอญสามตำบล  ขบวนวิถีฆ้อง และปิดท้ายด้วยขบวนวัวเทียมเกวียน เป็นต้น เป็นการจัดรวมชาวมอญจากหลายจังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี อยุธยา สมุทรสาคร สมุทรปราการ กาญจนบุรี เพชรบุรี นครปฐม และราชบุรี เป็นต้น ซึ่งรวมชาวมอญจากหลายพื้นที่ หลายชุมชน เช่น ชุมชนชาติพันธุ์ชาวมอญสังขละบุรี มอญเขาแจง มอญบางจะเกร็ง มอญสามโคก มอญลำลูกกา มอญบ้านม่วง มอญมหาชัย และมอญนครชุมน์ เป็นต้น

โดยผู้ร่วมงานได้แต่งกายด้วยผ้าพื้นถิ่นที่มีเอกลักษณ์ของชุมชนชาวมอญอย่างสวยงาม เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น ซึ่งมีพิธีเปิดโดย นายอุดม เพชรคุต รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ต่อด้วยการแสดงทางวัฒนธรรมต่าง ๆ อีกหลายชุด โดยให้รำมอญเป็นการแสดงชุดแรก จากชุมชนมอญปทุมธานี และเป็นการแสดงที่ได้ขึ้นเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม จากกระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมจัดงานประกาศขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมและพิธียกย่องเชิดชูเกียรติภาคีเครือข่ายดีเด่นทางวัฒนธรรมประจำปี พ.ศ. 2562 และมีการแสดงทะแยมอญ เป็นการละเล่นของคนมอญ ที่ร้องเกี้ยวพาราสีคล้ายลำตัด เป็นต้น ซึ่งนับว่าเป็นกิจกรรมที่ร่วมแรงร่วมใจทำให้เกิดความสามัคคี และได้รับการตอบรับจากพี่น้องชาวมอญเป็นอย่างดีทั้งในและต่างประเทศ อีกทั้งเป็นการเปิดพื้นที่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

คอยติดตาม “กินอยู่ดูมอญ เมืองราชบุรี” ครั้งที่ 7 กันนะคะ สวัสดีค่ะ

ภาพประกอบ