สรรพคุณน้ำต้มใบชะพลู

มารดาของข้าพเจ้าป่วยเป็นโรคเบาหวาน ซึ่งมีพี่ที่รู้จักแนะนำให้ข้าพเจ้าต้มน้ำใบชะพลูให้มารดาดื่ม ใบชะพลูสรรพคุณมีมากมาย หาง่าย และมีรสหวาน ใบชะพลูสามารถนำมาประกอบอาหารได้ ประโยชน์ดีๆและสรรพคุณใบชะพลู – สามารถช่วยเจริญอาหาร, ทำให้เลือดลมซ่าน, แก้ธาตุพิการ, รักษาโรคเบาหวาน, ช่วยทำให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดี, แก้เสมหะ, ช่วยย่อยอาหาร, ช่วยขับลมในลำไส้, ช่วยบำรุงกระดูกและฟัน ฯลฯ

หลังจากที่ได้ต้มน้ำให้มารดาดื่มเป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ ก่อนเจาะเลือด มารดาของข้าพเจ้าผลระดับค่าน้ำตาลลดลงอยู่ในเกณฑ์ที่ปกติ ซึ่งตอนที่มารดาเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล มารดาของข้าพเจ้ามีค่าระดับน้ำตาลในเลือดสูงถึง 575 อยู่ในเกณฑ์ของโรคเบาหวาน หลังจากที่ข้าพเจ้าได้ต้มน้ำใบชะพลูให้มารดาดื่มทุกวัน ส่วนที่นำมาต้มนั้นจะมีลักษณะ 5 อย่าง ได้แก่ ใบ, ก้าน, ราก, ดอก, ผล ก่อนต้มนำมาล้างให้สะอาด ควรต้มใหม่ทุกวัน ข้าพเจ้าจึงอยากแนะนำให้ลองต้มทานนะคะ