ชวนเที่ยว “อุทยานหินเขางู”

มีโอกาสได้ไปเที่ยวชมวิวทิวทัศน์ และสัมผัสความสวยงามจากธรรมชาติ “ณ อุทยานหินเขางู” ซึ่งอยู่ห่างจากตัวจังหวัดราชบุรี ประมาณ 8 กิโลเมตร ตั้งอยู่ ตำบลเกาะพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ซึ่งห่างจากบ้านผู้เขียนประมาณ 37 กิโลเมตร อุทยานหินเขางูเป็นแหล่งอุตสาหกรรมที่มีการเจาะหิน เป็นพื้นที่เหมืองระเบิดหินอ่อนเก่า ที่มีการระเบิดหินไปใช้ในงานก่อสร้างต่าง ๆ ซึ่งปัจจุบันได้ปิดตัวลง

เขางูเป็นเทือกเขาคดเคี้ยวยาวเหยียดต่อกับเขาตะนาวศรี เป็นเทือกเขาที่ประกอบด้วยเขาหลักว่าว เขาแขก เขาลาดกล้วย และเขาพระยาปราบ เขางูเตี้ยกว่าเขาอื่น ๆ แต่เมื่อทางราชการให้สัมปทานแก่บริษัทย่อยหิน เทือกเขาที่เคยสูงสง่าโดดเด่นก็ค่อย ๆ หายไป จนปัจจุบันกลายเป็นภูเขาโดด ๆ อยู่กลางเมือง สูงประมาณ 20 เมตร ต่อมาเขางูได้มีการพัฒนาจัดสร้างเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติใกล้กรุงเทพฯ จนกลายเป็นพื้นที่สาธารณะที่หลาย ๆ คน ต้องการเข้ามาเที่ยวชม

ที่เรียกว่าเขางูเพราะที่แห่งนี้เป็นเขาหินปูน โดยปกติแล้วงูนั้นชอบอยู่ในพื้นที่ที่เป็นภูเขาหินปูน คนในพื้นที่สมัยก่อนจึงพบเห็นงูไหลออกมาจากรูของภูเขาบ่อยครั้ง มีตำนานเล่าขานกันว่าที่นี่ในอดีตเคยมีงูอาศัยอยู่ชุกชุมมาก จุดเด่นของเขางูคือ จะมีความหลากหลายทั้งแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อย่างองค์พระปางลีลาที่มีความสูงเด่น ถ้ำฤาษีเขางู ซึ่งมีวัตถุโบราณเก่าแก่ตั้งแต่สมัยทวารวดี ภายในมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ประดิษฐาน เพื่อสักการะและกราบไหว้บูชา เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้มาเยือน มีความสูง 2.50 เมตร สลักบนฝาผนังเป็นรูปนูนต่ำ ประทับนั่งห้อยพระบาท พระหัตถ์ซ้ายวางบนพระเพลา พระหัตถ์ขวาแสดงปางวิตรรกะหรือปางแสดงพระเทศธรรมเทศนา ว่ากันว่ามีความคล้ายคลึงกับพระพุทธรูปนั่งห้อยพระบาทที่ถ้ำอชันตาในประเทศอินเดีย พระพุทธรูปศิลาจารึกนี้มีชื่อเรียกว่า “พระพุทธฉายาถ้ำฤาษีเขางู”

เขางู นับเป็นแหล่งโบราณคดีชนิดถ้ำที่มีการสลักผนังถ้ำเป็นรูปต่าง ๆ ไม่เพียงเฉพาะพระพุทธรูปเท่านั้น แต่ยังมีรูปบุคคลและรูปสลักอื่น ๆ อีก จึงนับเป็นแหล่งโบราณคดีแห่งเดียวของประเทศไทยที่มีรูปสลักบนผนังถ้ำอยู่มากที่สุด และยังได้ชื่อว่าเป็นแหล่งโบราณคดีที่มีความต่อเนื่องของหลักฐานพัฒนาการของชุมชนมนุษย์ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ สมัยทวารวดี อยุธยา และรัตนโกสินทร์

นอกจากนี้ยังมีส่วนทีเป็นแลนด์มาร์กของอุทยานหินเขางู คือพื้นที่ที่ประกอบด้วยสะพานไม้แขวนขนาดใหญ่ที่ทอดยาวไปกลางบึงน้ำท่ามกลางหุบเขา ซึ่งจัดว่าเป็นหนึ่งไฮไลท์ที่สวยงาม และมีเรือเป็ดไว้ให้บริการสำหรับผู้ที่ต้องการออกกำลังกายเพื่อผ่อนคลายอีกด้วย

พื้นที่รอบ ๆ บริเวณเขางูแห่งนี้เมื่อกวาดสายตามองไปทางใด นอกจากจะเห็นต้นไม้ใหญ่ที่มีลำต้นสวยงาม ภูเขาหินปูน และยังมีฝูงลิงต่างห้อยโหนกันไปตามกิ่งไม้ใหญ่ บางตัวก็นั่งกินอาหารที่นักท่องเทียวยื่นส่งให้ เป็นภาพที่มองแล้วรู้สึกผ่อนคลายไปกับธรรมชาติดีจริง ๆ เหมาะกับการมาเดินพักผ่อนสมอง เมื่อร่างกายปะทะเข้ากับลมเย็น ๆ ที่มาพร้อมกับกลิ่นอายของภูเขาและธรรมชาติ ช่างเป็นบรรยากาศที่บำบัดความเครียดในชีวิตได้อย่างดี จุดชมวิวอุทยานหินเขางู ถือเป็นอาวุธลับที่น่าภาคภูมิใจของคนในชุมชนที่ได้มัดใจนักท่องเที่ยวให้กลับมาเยือนอุทยานหินเขางูอีกครั้ง

 

ภาพประกอบ

การเดินทาง:

รถยนต์ส่วนตัว เส้นทางที่ 1 ห่างจากตัวเมืองไปตามเส้นทางหลวงหมายเลข 3087 ถนนสายราชบุรี-จอมบึง-สวนผึ้ง ห่างจากตัวเมืองราชบุรีไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ประมาณ 8 กิโลเมตร จะพบสี่แยกให้เลี้ยวขวาแล้วขับมาประมาณ 1 กม. จะพบ อุทยานหินเขางู อยู่ด้านซ้ายมือ เส้นทางที่ 2 มาจากทางหลวงหมายเลข 3089 (จากทางวัดหนองหอย) จะพบอุทยานหินเขางู อยู่ด้านขวามือ

 

บรรณานุกรม:

นคร สำเภาทิพย์. (2531). เขางู ราชบุรี เหลือไว้เป็นอนุสรณ์สถานของการสูญเสีย. ศิลปวัฒนธรรม, 9(7), 46-48.

ปิ่น บุตรี. (2561, 9 กันยายน). อะเมซิ่ง “เขางู” งามทรงคุณค่า แหล่งศึกษา “หินปูน” ชั้นเยี่ยมของเมืองไทย. https://mgronline.com/travel/detail/9610000089170

มรกต งามภักดี. (2543). ราชบุรี. องค์การค้าของคุรุสภา.สุรินทร์ เหลือลมัย. (2533). ตามรอยอดีตจากเจดีย์สามองค์ถึงคูบัว. เมืองโบราณ, 16(2), 58-66