พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ เกี่ยวข้องอะไรกับ ราชกิจจานุเบกษา

หมายเหตุ: ติดตามลิงค์จากบทความได้ ดังนี้
1) ราชกิจจานุเบกษา Alert pop up  http://www.mratchakitcha.soc.go.th/alert.html
2) สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ .. 2540 http://www.oic.go.th/web2017/statuesum.html