แบ่งปันความสุขให้กับ “น้อง ๆ และพี่ ๆ ชาวหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์”

วันนี้ที่ @ทับแก้ว เช้านี้มีฝนตก นั่งรออยู่นาน คิดแล้วทำท่าว่าฝนคงไม่หยุดตกแน่ เลยตัดสินใจคว้าร่มสีสวยลายรูปหัวใจ เดินไปทำงานที่หอสมุดฯ ผู้มีพระคุณท่ามกลางสายฝนอันชุ่มเย็น ชื่นชมธรรมชาติอันงดงามของต้นไม้ ดอกไม้นานาพันธุ์ บางต้นผลิใบอ่อนให้เห็น เป็นอาหารตา อาหารใจ

บนถนนมีคุณ “น้อน” ออกมาเล่นน้ำฝนอย่างสบายใจ เพราะเป็นเจ้าถิ่น คุณ “น้อน” บางตัว ลอยคออยู่ในสระข้างตึกอักษรฯ หยอกล้อเล่นน้ำพุท่ามกลางสายฝนโปรยปราย แต่ในขณะที่ “คุณสุนัข” ต้องหาที่ กำบังกาย ตามสัญชาตญาณ

บรรยากาศสดชื่น ชมธรรมชาติ  ที่อุดมสมบูรณ์ของ @ ทับแก้ว สถานที่ซึ่งมีชีวิตอยู่เป็นอมตกาลนิรันดร ต้นไม้ และ ดอกไม้ ที่ ทับแก้ว มีหลากหลายสายพันธุ์ เช่น หางนกยูงไทย, แสงจันทร์, ทรงบาดาล, แก้ว,โมก, ยี่โถ, ยี่เข่ง, นีออน, กาหลง, โยทะกา, เข็มขาว, คอร์เดีย, กรรณิการ์, เทียนหยด, ดอนย่า, พู่ชมพู