แม่น้ำท่าจีนที่เปลี่ยนไป

ทุกวันหยุดข้าพเจ้าจะเดินทางกลับบ้านที่ อ.สามพราน และชอบไปไหว้พระที่ศาลหลวงปู่จ้อย วัดบางช้างเหนือ และวัดนี้อยู่ติดกับริมแม่น้ำท่าจีน ข้าพเจ้าชอบไปนั่งเล่น อากาศเย็นสบาย เริ่มสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากแม่น้ำท่าจีน จากแต่ก่อนคนที่อาศัยอยู่แถวนี้ใช้ประโยชน์จากแม่น้ำสายนี้ในการอุปโภคและบริโภค และใช้น้ำในการเพาะปลูกพืช ผัก ผลไม้ ฯลฯ แม่น้ำสายนี้ยังเป็นเส้นทางในการสัญจรทางเรือ

จากเดิมน้ำในแม่น้ำนี้มีความใส สะอาด ผู้คนที่มีบ้านอยู่ติดริมแม่น้ำ สามารถนำน้ำมาใช้ อาบ ดื่มกิน ความใสของน้ำ บ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ ระบบเชิงนิเวศทางธรรมชาติมีสัตว์น้ำอาศัย เช่น กุุ้ง หอย ปู ปลา แต่มาวันนี้สภาพของแม่น้ำท่าจีนเปลี่ยนไป ความเสื่อมโทรมที่เห็นได้ชัด อาจเป็นเพราะคนให้ความสำคัญแม่น้ำท่าจีนลดน้อยลง ปล่อยน้ำเสียลงสู่แม่น้ำ ทิ้งขยะลงสู่แม่น้ำ ทำให้สีของน้ำเปลี่ยนเป็นสีดำ และสีน้ำตาล มีกลิ่นเหม็นเน่า ปลาตาย ช่วงนี้แม่น้ำท่าจีนเกิดปัญหาความเค็ม ที่เกิดจากน้ำทะเลหนุนสูงไหลลงสู่แม่น้ำท่าจีน ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรในพื้นที่ ส่วนใหญ่เกษตรกรยังประกอบอาชีพทำสวน ทำไร่ ส่งผลมากที่สุดน่าจะเป็นเกษตรกรที่ปลูกกล้วยไม้ในระแวกอำเภอคลองจินดา  ซึ่งยังต้องนำน้ำในแม่น้ำท่าจีนมาใช้ในการเพาะปลูก ทำให้ชาวสวนเดือดร้อนมากทางกรมชลประทานเร่งแก้ไขปัญหาให้เกษตรกร โดยปิดประตูทางระบายน้ำที่เข้าสู่คลอง และปล่อยน้ำจืดลงคลอง ผู้เขียนอยากให้แม่น้ำท่าจีนกลับมาใสสะอาด ความอุดมสมบูรณ์เหมือนเดิม