Restore Windows 10 แบบง่าย

เมื่อทำการติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows เสร็จ และลงโปรแกรมทุกอย่างไว้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอแนะนำให้ทำการสร้าง System image ไว้ยามฉุกเฉินที่ต้องการ Restore กลับมาใช้งานอีกครั้ง ก็จะช่วยให้ประหยัดเวลาติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows และลงโปรแกรมต่างๆอีกด้วย

วิธี Restore Windows 10 จากไฟล์ System Image สำหรับทำการ Backup ซึ่งจัดเตรียมไว้แล้ว โดยใช้แผ่น Boot Windows 10 ตามขั้นตอนนี้

1. เข้าสู่หน้าจอ Windows Setup คลิกที่ปุ่ม Next

2. คลิกเลือก Repair your computer

3. คลิกเลือก Troubleshoot

4. คลิกเลือก System Image Recovery

5. คลิกเลือก Windows 10 ที่ใช้งาน

6. ก็จะเข้าสู่หน้าจอ Re-image your computer ระบบจะสแกนหา image ที่ได้ Backup ไว้โดยอัตโนมัติ แต่ถ้ามีการสร้าง System image ไว้หลายเวอร์ชั่นก็ให้คลิกที่ select a system Image แล้วคลิกที่ปุ่ม next เมื่อเลือกเสร็จเรียบร้อย

7. เมื่อเลือก System image ที่ต้องการแล้ว ก็ให้คลิกที่ปุ่ม Next

8. คลิกที่ปุ่ม Finish และคลิกปุ่ม Yes เพื่อยืนยันการ Restore ข้อมูลทั้งหมด รอให้เครื่อง Restore จนเสร็จเครื่องจะทำการ Restart โดยอัตโนมัติ เป็นอันเสร็จขั้นตอน