Author: Anirut Jaklang

วัดพุทไธศวรรย์ พระนครศรีอยุธยา

วัดพุทไธศวรรย์ เป็นพระอารามหลวงตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก ในตำบลสำเภาล่ม อำเภอพระนครศรีอยุธยา ในสมัยกรุงศรีอยุธยา วัดพุทไธศวรรย์เป็นพระอารามหลวงที่ใหญ่โตและมีชื่อเสียงวัดหนึ่ง ปรากฏตามตำนานว่าสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) ทรงสร้างขึ้นในบริเวณที่ซึ่งเป็นที่ตั้งพลับพลาที่ประทับเมื่อทรงอพยพมาตั้งอยู่ก่อนสถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ที่ตรงนี้มีชื่อปรากฏในพระราชพงศาวดารว่า “ตำบลเวียงเล็ก หรือ เวียงเหล็ก” ครั้นเมื่อสถาปนากรุงศรีอยุธยาแล้ว ถึง พ.ศ. 1896 จึงโปรดให้สร้างวัดนี้ขึ้นเป็นพระราชอนุสรณ์ ณ ตำบลซึ่งพระองค์เสด็จมาตั้งมั่นอยู่แต่เดิม และพระมหากษัตริย์องค์ต่อ ๆ มาก็คงจะได้โปรดให้สร้างถาวรวัตถุ เพิ่มเติมขึ้นอีกหลายอย่าง เมื่อเสียกรุงฯ ในปี พ.ศ. 2310 วัดพุทไธศวรรย์ เป็นอีกวัดหนึ่งที่มิได้ถูกทำลายเหมือนวัดอื่นจึงยังมีโบราณสถานไว้ชมอีกมากมาย ทั้ง ปรางค์ประธาน ศิลปะแบบขอม  พระวิหารหลวง บริเวณด้านหลังประดิษฐาน พระพุทธรูปปางไสยาสน์ขนาดใหญ่

Read More

ถ้ำเขาหลวง เพชรบุรี

ถ้ำเขาหลวง ตั้งอยู่ที่อยู่บนเขาหลวง ห่างจากเขาวังประมาณ 5 กิโลเมตร จากเชิงเขามีบันไดคอนกรีตนำสู่ทางลงถ้ำ เขาหลวงเป็นภูเขาขนาดเล็กมียอดสูงสุดเพียง 92 เมตร มีหินงอกหินย้อยสีสันสวยงาม สำหรับถ้ำเขาหลวงถือเป็นถ้ำใหญ่และสำคัญที่สุดในเมืองเพชร ภายในถ้ำประดิษฐานพระพุทธรูปฉลองพระองค์อันสำคัญยิ่ง ไฮไลท์ของการมาเที่ยวถ้ำเขาหลวง คือ การได้ชมแสงอาทิตย์ที่ส่องลงมาจากปล่องแสงของเพดาน ถ้ำลงมาสู่พื้นข้างล่างคล้ายกับมีสปอร์ตไลท์ส่องลงมาเป็นภาพที่อัศจรรย์และงดงามมาก ซึ่งช่วงเวลาที่จะมีแสงส่องลงมาเยอะที่สุด คือประมาณ 9.30 -10.30 น. ซึ่งลักษณะของลำแสงจะแตกต่างกันไปตามสภาพอากาศในแต่ละฤดู

ถ้ำแห่งนี้เคยเป็นที่เสด็จประพาสมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 4  ทรงโปรดถ้ำเขาหลวงนี้มาก โดยทรงบูรณะพระพุทธรูปเก่าแก่ที่มีมาแต่โบราณภายในถ้ำ และโปรดเกล้าฯ ให้สร้างบันได หินลงไปในถ้ำ ภายในถ้ำแบ่งพื้นที่โดยธรรมชาติ

Read More

การใช้เส้นไกด์จัดบทความหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ให้ตัวหนังสือหน้าหลังเท่ากัน

เส้นไกด์เป็นเส้นที่ใช้ในการกะระยะบนภาพ สามารถใช้เส้นไกด์ได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอน หรือนำเส้นไกด์ทั้ง 2 เส้นมาตัดกัน เพื่อให้เกิดพิกัดทำให้บอกระยะสำหรับแก้ไขภาพ ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เอาเมาส์ไปคลิกที่เครื่องมือ Move Tool

2. การสร้างเส้นไกด์ สำหรับการสร้างเส้นไกด์โดยคลิกเมาส์บนไม้บรรทัด แล้วเอาเมาส์ลากไปทางขวาเพื่อต้องการสร้างเส้นไกด์แนวตั้ง

3. ในขั้นตอนนี้ทำการลากมา 2 เส้น ซ้าย-ขวา

Read More

การคิดเชิงออกแบบเพื่อการเรียนรู้แบบไร้ขอบเขต (Design Thinking IdeaJam Workshop)

ในช่วงสถานการณ์ โควิด 19 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับ CEA ภายใต้ความร่วมมือในโครงการ miniTCDC LINK ได้จัดการอบรมเวิร์กชอปแบบออนไลน์ ผ่านระบบโปรแกรม Zoom เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ทุกวิทยาเขต ที่สนใจด้านการใช้ความคิดสร้างสรรค์ ร่วมเรียนรู้แนวคิด ระดมสมองต่อยอดจินตนาการ และไอเดียสุดสร้างสรรค์ ผ่านกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) โดยทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา

Read More

สร้าง QR Code ในคอนเทนต์หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์

วิธีการสร้าง QR Code สามารถทำได้หลายวิธี แต่วิธีที่นิยมทำกันมากคือการสร้าง QR Code ผ่านเว็บไซต์ออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว ไม่มีค่าใช้จ่าย และทำได้ง่าย สามารถใช้โทรศัพท์สแกน ก็สามารถเข้าไปอ่านข้อมูลที่ต้องการได้

ในการนำเสนอคอนเทนต์ต่าง ๆ ของหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ มีคอนเทนต์ที่มี QR Code เพื่อให้ผู้ใช้สามารถสแกนอ่านเพิ่มเติมได้ โดยเฉพาะ URL ก็สามารถย่อมาอยู่ในรูปแบบของ QR Code เพื่อให้สามารถใช้งานได้สะดวกยิ่งขึ้น

Read More

แนะนำช่องเสียบเทอร์มินอลอินพุท/เอาท์พุท จอ Inter Active Touch Screen TV

การใช้งานจอ Inter Active Touch Screen TV มาทำความรู้จักช่องเสียบเทอร์มินอลอินพุท/เอาท์พุท เบื่องต้นกันก่อนว่าช่องเสียบไหนใช้งานอะไรได้บ้าง

  1. PC AUDIO IN คือรับสัญญาณเสียงจากอุปกรณ์ภายนอก
  2. VGA คือรับสัญญาณ RGB แอนะล็อกจากอุปกรณ์ภายนอก
  3. HDMI 1, HDMI 2 คือสัญญาณอินพุทอินเทอร์เฟซมัลติมีเดียความละเอียดสูง เชื่อมต่อกับพีซีกับเอาท์พุท HDMI กล่องรับสัญญาณทีวี หรืออุปกรณ์วีดีโออื่น ๆ
Read More

จุดชมวิวลำน้ำโขง แก่งกะเบา มุกดาหาร

แก่งกะเบา ตั้งอยู่ใน เขตบ้านนาแกน้อย อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร เป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจมีทัศนียภาพที่สวยงาม มองเห็นวิวลำน้ำโขงทอดยาวซึ่งเป็นพรมแดนกั้นระหว่างประเทศไทยและเมืองไชยบุรี สปป.ลาว อากาศปลอดโปร่ง มีลมพัดตลอดเวลา ยังมีร้านอาหารหลายร้านให้ลิ้มลองเมนูหมูหัน ที่ย่างจนหนังกรอบ เนื้อนุ่ม

Read More

โบสต์คริสต์วัดสองคอน มุกดาหาร

โบสต์คริสต์วัดสองคอน หรือ สักการสถานพระมารดาแห่งมรณสักขีวัดสองคอน  ตั้งอยู่ท่ามกลางบริเวณอันกว้างขวางริมฝั่งโขง ณ บ้านสองคอน  อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร สถานแห่งมรณะสักขีได้ชื่อว่าเป็นโบสถ์คริสต์นิกาย โรมันคาทอลิก ทมีชื่อเสียงในเรื่องความงดงามแปลกตาของตัวอาคาร เป็นโบสถ์คริสต์สร้างแบบสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ เคยได้รับรางวัลสถาปัตยกรรมดีเด่น จากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ ปี 2539

Read More

วัดภูมโนรมย์ มุกดาหาร

วัดภูมโนรมย์ หรือ วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ ตั้งอยู่ในอำเภอเมืองมุกดาหาร ห่างจากตัวเมืองประมาณ 5 กิโลเมตร เป็นสถานที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งตั้งอยู่บนยอดเขา ที่สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของจังหวัดมุกดาหาร แม่น้ำโขง และแขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว ภายในวัด มีรูปปั้นพญานาคขนาดใหญ่สวยงามอลังการ เป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คใหม่ของมุกดาหาร  นอกจากนี้ภายในบริเวณวัดมีรอยพระพุทธบาทจำลอง พระเจ้าใหญ่แก้วมุกดาศรีไตรรัตน์ ให้ได้สักการะขอพรอีกด้วย

Read More