กิจกรรมเด็ก 1

ในช่วงเวลา 10 กว่าปีที่ผ่านมาหอสมุดฯได้จัดกิจกรรมสำหรับเด็กๆมาอย่างต่อเนื่องโดยการริเริ่มจากหัวหน้าหอสมุดคนปัจจุบันให้การสนับสนุน เริ่มจากกิจกรรมเข้าค่ายหอสมุดฯ ต่อมาภายหลังชื่อว่า “ค่ายห้องสมุดสุดหรรษา”  และกิจกรรมเด็กอื่นๆอีกมากมาย  เช่น กิจกรรมค่ายห้องสมุดเพื่อชุมชน (กิจกรรมตามโรงเรียนต่างๆ) กิจกรรมเปิดบูธที่งานองค์พระปฐมเจดีย์  กิจกรรมวันเด็ก และกิจกรรรมโลกของหนู  เริ่มจัดกิจกรรมตั้งแต่ปี 2548-2552 กิจกรรมโลกของหนูใช้สถานที่ห้องหนังสือเด็กชั้น 3 (ต่อมาตั้งชื่อว่า โลกห้องของหนู) อาคารหอสมุดฯ กิจกรรมมีทุกวันศุกร์ เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป จุดประสงค์เพื่อ 1) ให้เด็กๆได้รับความรู้หรือประวัติความเป็นมาของเรื่องนั้นๆ  2) ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เช่น การอ่านหนังสือ  วาดรูประบายสี  3)ฝึกปฎิบัติ   4) ได้ทำกิจกรรมร่วมกันสร้างความคุ้นเคยและสามัคคี

นอกจากจัดกิจกรรมภายในหอสมุดแล้วเรายังจัดกิจกรรมภายนอกคือ กิจกรรมโลกของหนู (ฟุตซอล) จัดในปี 2553-2554  เป็นกีฬาที่สมาชิกทั้งเก่าและใหม่เรียกร้องอยากจะออกกำลังกาย จึงจัดให้ซึ่งเด็กๆก็สนุกสนาน ได้จัดกิจกรรมประเภทนี้ถึง 2 ครั้ง