Author: Kasinee Pensiri

อาชีพ ช่วง COVID-19

ในช่วงที่เราต้องสู้กับ covid-19  ต้องอยู่กับบ้านยึดเชื้อเพื่อชาติ จึงต้องมีการปรับตัว  การปรับตัวเป็นสิ่งสำคัญสำหรับทุกคน หลายคนหลายอาชีพขาดรายได้ที่จะมาจุลเจือครอบครัว เพราะงานที่ทำอยู่ปิดตัวลง รายได้หดหายหรือไม่มีรายได้ หลายคนหลายครอบครัวต้องเจอวิกฤตที่ไม่เคยเจอมาก่อน แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วเราทุกคนทุกครอบครัวก็ต้องปรับตัว เพื่อไปต่อให้ได้ในสถานการณ์แบบนี้  จึงได้เกิดอาชีพที่หลากหลากขึ้นมา แต่บางคนมีอาชีพเสริมขึ้นมาโดยไม่ได้ตั้งใจซึ่งเกิดจากการที่เราหยุดอยู่กับบ้าน ทำให้บางคนต้องหาอะไรทำแก้เหงา เช่น ทำความสะอาดบ้าน ปลูกต้นไม้ ทำกับข้าว ขนมต่างๆ  เครื่องดื่มต่างๆ (น้ำชา กาแฟ น้ำผลไม้รสต่างๆ) หรือไอศครีม  ตอนแรกอาจจะทำรับประทานกันในครอบครัวและนำไปบริจาคให้กับคนที่กำลังลำบาก  พอเห็นว่าพอจะขายได้ (อร่อย) นำออกมาขาย (ออนไลท์)จนกลายเป็นอาชีพโดยไม่ได้ตั้งใจ  บางครอบครัวตั้งใจที่จะหารายได้เสริมที่ขาดหายไปอย่างจริงจัง อะไรที่หยิบจับขึ้นมาเป็นรายได้นั้น ได้หมด เช่น สิ่งของที่ไม่ได้ใช้แล้วไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าเก่าที่ยังสภาพดีอยู่ หนังสือ เครื่องประดับต่างๆ และทำอาชีพขายของออนไลท์ต่างๆประเภท อาหาร เครื่องดื่ม ขนมต่างๆ นับเป็นตัวอย่างที่ดีของการไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคและยังเป็นการส่งกำลังใจให้กับคนอื่นๆที่กำลังหมดกำลังใจ ให้ลุกขึ้นมาต่อสู้กับพิษโควิด 19 นี้  ขอส่งกำลังใจนี้ให้ทุกคนสู้ๆๆ

Read More

ตรวจสอบคุณภาพตัวเล่มบนชั้น (ชั้น 4)

การตรวจสอบคุณภาพตัวเล่มหนังสือบนชั้น เป็นการตรวจความถูกต้องของการจัดเรียงหนังสือตามหมวดหมู่และตามหลักการเรียงหนังสือขึ้นชั้น รวมถึง หนังสือที่ชำรุด (สัน/ตัวเล่ม) ที่ต้องดึงออกเพื่อส่งซ่อม ชั้นหนังสือล้ม หนังสือที่ผู้ใช้วางไว้ที่ชั้น  จัดเรียงและตบชั้น หนังสือคงค้างที่ชั้นพัก ความสะอาดที่ชั้นหนังสือ ป้ายในชั้นและป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ  ความเรียบร้อยทั่วไปในห้องอ่าน ดังนี้เพื่อให้ผู้ใช้บริการสะดวกในการค้นหา  หอสมุดฯได้จัดหนังสือโดยใช้ระบบการจัดหมวดหมู่หนังสือด้วยระบบรัฐสภาอเมริกันเป็นหลัก  การเรียงหนังสือจะเรียงจากชั้นด้านซ้ายไปทางขวาและจากชั้นบนลงชั้นล่าง กำหนดเป็นตัวอักษรภาษาต่างประเทศ A-Z  การแบ่งโซนในแต่ละชั้นจะเป็นดังนี้

ชั้น 1  หนังสืออ้างอิง (ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ)

Read More

พระพุทธรูปแกะสลักหน้าผา จ.สุพรรณบุรี

ในประเทศไทยมีวัดมากมายที่เราจะไปทำบุญและกราบไหว้กันในเทศกาลต่างๆ หรือไม่ใช่หน้าเทศกาลประชาชนส่วนใหญ่ก็ไปหว้พระทำบุญอยู่เป็นประจำอยู่แล้ว  วัดนี้ก็เป็นอีกวัดหนึ่งในจังหวัดสุพรรณบุรีที่มีประชาชนไปทำบุญกราบไหว้  ไม่มีชื่อวัดแต่เป็นถ้ำ มีลักษณะเป็นหน้าผา ที่สำคัญมีพระพุทธรูปที่ชื่อว่า “พระพุทธรูปปุษยคีรีศรีสุวรรณภูมิ (หลวงพ่ออู่ทอง) “เป็นพระพุทธรูปแกะสลักบนหน้าผามีอุโมงค์อยู่ด้านหลังองค์พระฯ  ภายในอุโมงค์มีพระพุทธรูปให้สักการะและทำบุญได้  มีการเวียนเทียนรอบองค์พระฯและอุโมงค์ มีสระน้ำ ร่มรื่นมาก  องค์พระฯนี้ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่ในบริเวณวัดเขาทำเทียม อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี เป็นพระพุทธรูปแกะสลักที่สวยงามและใหญ่ที่สุด มีประชาชนชนมากราบไหว้และทำบุญตลอดเวลา  ใครสนใจไปทำบุญกันได้นะ

   

Read More

กิจกรรมเด็ก 2

กิจกรรมโลกห้องนิทาน (ห้องโลกของหนู) ซึ่งมีตั้งแต่ปี 2550-2554  เป็นกิจกรรมสำหรับเด็กอนุบาล โดยโรงเรียนสาธิต(ปฐมวัย) จะมาขอใช้ห้องโลกนิทาน  เพื่อพานักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1-3  มาทำกิจกรรมผ่านการเรียนรู้ทางหนังสือนิทานที่หลากหลายและเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้นอกสถานที่  เด็กๆจะมาทุกวันศุกร์เวลา 14.00-15.00 น. มีครูพี่เลี้ยงนำมาใช้เวลา 1 ชั่วโมง ระดับชั้นอนุบาล 1-3 ก็จะมีชื่อห้อง เช่น ห้องใกล้รุ่ง, ฟ้าใส, รุ้งสวย, ตะวันฉาย. ต้นเกล้า, รวงข้าว จำนวนนักเรียนแต่ละห้อง 20 คน ทางโรงเรียนจะทำตารางในระดับชั้นต่างๆเพื่อให้ทางหอสมุดเตรียมกิจกรรมให้เหมาะสมกับระดับนั้นๆ ซึ่งดิฉันและทีมงานได้มามีส่วนร่วมกันทุกวันศุกร์ พอใกล้เวลาที่เด็กๆจะมาเราจะมาคอยกันที่หน้าหอสมุด เด็กๆจะมากับรถบัสของมหาวิทยาลัย แต่งชุดไทยๆๆ น่ารักมากๆๆคะ  แต่ก่อนหน้านั้นก็จะมีการเตรียมจะเรียกว่าสื่อหรือสิ่งประดิษฐ์ก็ได้ที่จะนำเข้าสู่่หนังสือหรือการเล่านิทาน เช่น การพับเครื่องบิน ทำการ์ดปีใหม่  วงกลมแปลงกาย (ปลา) พับกบกระโดด นิทานโรงเล็ก(หุ่นมือ) โมบายรูปผีเสื้อ หมวกรูปสัตว์  วาดรูประบายสี เป็นต้น   กิจกรรมเด็ก 1-2 ที่หอสมุดเคยจัดมานั้นได้สร้างความรัก ความรู้ ความสามัคคี ความสนุกสนาน และอื่นๆอีกมากมาย ซึ่งตอนนี้เด็กๆก็โตเป็นหนุ่มเป็นสาวกันหมดแล้วจ้า

Read More

กิจกรรมเด็ก 1

ในช่วงเวลา 10 กว่าปีที่ผ่านมาหอสมุดฯได้จัดกิจกรรมสำหรับเด็กๆมาอย่างต่อเนื่องโดยการริเริ่มจากหัวหน้าหอสมุดคนปัจจุบันให้การสนับสนุน เริ่มจากกิจกรรมเข้าค่ายหอสมุดฯ ต่อมาภายหลังชื่อว่า “ค่ายห้องสมุดสุดหรรษา”  และกิจกรรมเด็กอื่นๆอีกมากมาย  เช่น กิจกรรมค่ายห้องสมุดเพื่อชุมชน (กิจกรรมตามโรงเรียนต่างๆ) กิจกรรมเปิดบูธที่งานองค์พระปฐมเจดีย์  กิจกรรมวันเด็ก และกิจกรรรมโลกของหนู  เริ่มจัดกิจกรรมตั้งแต่ปี 2548-2552 กิจกรรมโลกของหนูใช้สถานที่ห้องหนังสือเด็กชั้น 3 (ต่อมาตั้งชื่อว่า โลกห้องของหนู) อาคารหอสมุดฯ กิจกรรมมีทุกวันศุกร์ เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป จุดประสงค์เพื่อ 1) ให้เด็กๆได้รับความรู้หรือประวัติความเป็นมาของเรื่องนั้นๆ  2) ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เช่น การอ่านหนังสือ  วาดรูประบายสี  3)ฝึกปฎิบัติ   4) ได้ทำกิจกรรมร่วมกันสร้างความคุ้นเคยและสามัคคี

Read More

ตรวจสอบหนี้สิน (หนังสือ/ค่าปรับ)

การตรวจสอบหนี้สินหรือติดตามถวงถาม  เป็นการติดตามทรัพยากรของหอสมุดฯ ที่สมาชิกหอสมุดยืม (หนังสือ) และไม่ได้ส่งคืนตามกำหนดหรือส่งคืนแล้วมีค่าปรับค้างส่ง ได้กลับเข้ามาทำงานในส่วนนี้อีกครั้งหนึ่งหลังจากเหิรห่างไป 5 ปี  แต่การทำหน้าที่เหมือนเดิม เพียงแต่เรามีเทคโนโลยีและเทคนิคเล็กๆ น้อยๆ ที่ช่วยในการติดตามมากขึ้น  เมื่อมีผู้ใช้บริการไม่นำหนังสือมาคืนตามกำหนดหรือค้างส่งหรือค้างค่าปรับเป็นเวลานาน หอสมุดฯจะมีการติดตามหรือเตือนให้ผู้ใช้ทราบ เพราะบางคนอาจจะหลงลืม  ขั้นตอนมีดังนี้

Read More

วันค้นหาเพื่อนเก่า

วันที่ 17 กันยายน เป็นวันค้นหาเพื่อนเก่า คงไม่มีใครรู้ว่ามีวันนี้ด้วย  พอพูดถึงเพื่อนเก่าเราก็มักจะคิดถึงเพื่อนเก่าสมัยเรียนไม่ว่าจะเป็นเพื่อนสมัยเรียนประถม  เพื่อนสมัยเรียนมัธยม เพื่อนสมัยเรียนมหาวิทยาลัย คงจะไม่มีใครที่ลืมได้ในช่วงเวลาของแต่ละช่วงชีวิต ก็ถึงเวลาที่จะบอกลาเพื่อนร่วมชั้น เพื่อนสนิทในกลุ่มที่เคียงข้างกัน ซึ่งในแต่ละช่วงเวลานั้นจะมีความทรงจำที่ดีและเป็นวันที่สนุกสนานไม่เหมือนกัน

Read More